Konkurs prac magisterskich i doktorskich

Zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie na najlepszą pracę magisterską oraz doktorską dotyczącą polityk miejskich.

Celem konkursu jest wyłonienie 12 najlepszych prac poświęconych szeroko rozumianej problematyce rozwoju miast i polityki miejskiej (6 prac magisterskich i 6 doktorskich), w zakresie następujących obszarów tematycznych:

gospodarka i rynek pracy,
kształtowanie przestrzeni,
środowisko i adaptacja do zmian klimatu,
transport i mobilność miejska,
mieszkalnictwo i polityki społeczne,
zarządzanie, finanse publiczne, partycypacja.

Dodatkowo, wybrana zostanie 1 główna praca magisterska  i 1 doktorska poświęcona zagadnieniom przekrojowym, dotyczącym Krajowej Polityki Miejskiej, wpisującym się w więcej niż jeden z podanych wyżej obszarów tematycznych

TERMINY: 

  • data nadsyłania prac konkursowych –  do 31.03.2021 
  • ogłoszenie wyników konkursu na stronie www – 20.05.2021 
  • oficjalne ogłoszenie wyników konkursu i wręczenie nagród – 7-8.06.2021 

NAGRODY: 

  • praca doktorska w danym obszarze tematycznym – 2000 zł 
  • praca magisterska w danym obszarze tematycznym – 500 zł 
  • jedna praca magisterska (1000 zł) i jedna praca doktorska (2500 złbędące kompleksowym ujęciem KPM 
  • możliwość zaproponowania najciekawszym pracom współpracy w ramach wydawnictwa naukowego IRMIR lub UDI 

Komisja Konkursowa zastrzega sobie prawo nieprzyznania pierwszych nagród w wyróżnionych obszarach tematycznych oraz nagrody głównej, jeśli w jej ocenie poziom nadesłanych prac będzie zbyt niski.

Zgłoszenia prosimy wysłać na adres: konkurs@irmir.pl

W razie pytań prosimy o kontakt:
Katarzyna  Kudłacz – 603 692 352 


KONKURS PRAC MAGISTERSKICH

Regulamin

Formularz zgłoszeń

KONKURS PRAC DOKTORSKICH

Regulamin

Formularz zgłoszeń


Polityka ochrony danych osobowych