O kongresie

Kongres Polityki Miejskiej to największe wydarzenie w Polsce poświęcone problematyce rozwoju miast. Tematem wiodącym Kongresu 2021 będzie dyskusja założeń do nowej krajowej polityki miejskiej oraz propozycji konkretnych rozwiązań i działań wypracowanych przez  grupy eksperckie pracujące w ramach sześciu głównych obszarów tematycznych KPM:

1) Kształtowanie przestrzeni,

2) Gospodarka i rynek pracy,

3) Środowisko i adaptacja do zmian klimatu,

4) Transport i mobilność miejska,

5) Mieszkalnictwo i polityki społeczne,

6) Zarządzanie i finanse publiczne.

Proces polegający na wcześniejszym merytorycznym przygotowaniu ównych zagadnień programowych kongresu w ramach cyklu spotkań z udziałem przedstawicieli różnych środowisk stanowi o wyjątkowym charakterze tego przedsięwzięcia.  

Oprócz tradycyjnych paneli dyskusyjnych i prezentacji eksperckich przewidziane są liczne wydarzenia o charakterze konsultacyjnym i warsztatowym. Z kolei głównym tematom towarzyszyć będzie niezwykle bogaty program wydarzeń towarzyszących – prezentacje dobrych praktyk miejskich, sesje kalejdoskopowe, noc wtop i wiele innych, w tym o charakterze międzynarodowym.

Kongres realizowany w formule Krajowego Forum Miejskiego będzie równocześnie przygotowaniem do 11 Światowego Forum Miejskiego (World Urban Forum, WUF11), które odbędzie się w Katowicach w 2022 roku. WUF to najważniejsza konferencja poświęcona tworzeniu i realizacji polityk miejskich na świecie, organizowana przez UN-Habitat – Program ONZ ds.. Osiedli Ludzkich. Podczas Kongresu Polityki Miejskiej nie zabraknie więc wydarzeń, które będą stanowiły swoiste “preludium” do kolejnego, niezwykle ważnego wydarzenia miejskiego o znaczeniu globalnym. Kongres będzie miał przez to charakter międzynarodowy, a część wydarzeń odbędzie się w języku angielskim. 

Organizatorem wydarzenia jest Instytut Rozwoju Miast i Regionów oraz Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej. Partnerem strategicznym wydarzenia jest Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia oraz Miasto Katowice.


W związku z trwającą pandemią wydarzenie odbędzie się w formule wirtualnej ze studiem nagraniowym w Katowicach.

ZAREJESTRUJ SIĘ