Test form


  Dominujący wątek tematyczny

  Kształtowanie przestrzeni
  Transport i mobilność miejska
  Rozwój gospodarczy i rynek pracy
  Środowisko i adaptacja do zmian klimatu
  Mieszkalnictwo i polityka społeczna
  Zarządzanie, finanse publiczne, partycypacja
  Krajowa polityka miejska  xy57dfgd888