Test harmonogramu

Dzień 1
14 listopada

GodzinaGŁÓWNE SESJE TEMATYCZNEZAINSPIRUJ SIĘSESJE PARTNERSKIE
SCENA GŁÓWNASALA G1SALA G2MIEJSKIE INSPIRACJEKALEJDOSKOPDOBRE PRAKTYKISCENA PARTNERÓWSALA ASALA B
09:30REJESTRACJA
10:00SESJA OTWIERAJĄCA
przedstawienie celów i programu Kongresu
10:45Konkurs miast
11:00
MIASTA W NOWEJ PERSPEKTYWIE BUDŻETOWEJ UE

KONGRES RUCHÓW MIEJSKICH
wprowadzenie
WARSZTATY: Strategiczne podejście do Smart City
11:15
11:30KLIMAT MIASTA
miejskie inspiracje
KSZTAŁTOWANIE PRZESTRZENI
kalejdoskop
PPP W POLSKICH MIASTACH UrbanLab
Sesja I
11:45
12:00NOWA KRAJOWA POLITYKA MIEJSKA
propozycje rozwiązań
TRANSPORT I MOBILNOŚĆ
rekomendacje
MIESZKALNICTWO SPOŁECZNE
rekomendacje
12:15
12:30
KONGRES RUCHÓW MIEJSKICH
dyskusja
Obiad
13:00
13:15Integracja i otwarte dane w mieście: stan obecny, potrzeby i perspektyw
13:30ZIELEŃ MIEJSKA miejskie inspiracjeMIASTO DLA WSZYSTKICH kalejdoskopUrbanLab
Sesja II
WARSZTATY GIS
część I
14:00
14:15
14:30Optymalizacja zarządzania rozwojem lokalnym -
stan obecny i perspektywy
14:45
15:00KSZTAŁTOWANIE PRZESTRZENI
rekomendacje

ŚRODOWISKO I ADAPATACJA DO ZMIAN KLIMATU
rekomendacje

ELEKTROMOBILNOŚĆ - NCBR
15:15
15:30REWITALIZACJA - CDR IRMIR MIESZKALNICTWO SPOŁECZNE
kalejdoskop

KONGRES RUCHÓW MIEJSKICH
kalejdoskop
URBAN LAB NETWORK (V4+)
sesja I
WARSZTATY GIS
część II
15:45
16:00
16:15
16:30
16:45
17:00
17:15NOC WTOP
17:30
17:45
18:00
18:15
19:00MIEJSKIE KINO DYSKUSYJNE
20:00BANKIET

Dzień 2
15 listopada

GodzinaGŁÓWNE SESJE TEMATYCZNEZAINSPIRUJ SIĘSESJE PARTNERSKIE
SCENA GŁÓWNASALA G1SALA G2MIEJSKIE INSPIRACJEKALEJDOSKOPDOBRE PRAKTYKISCENA PARTNERÓWSALA ASALA B
08:30REJESTRACJA
09:30WUF 2022 - Katowice - SZANSE I WYZWANIA
09:45
10:00
10:30TRANSPORT I MOBILNOŚĆ
dyskusja
MIESZKALNICTWO SPOŁECZNE
dyskusja
CIRCULAR ECONOMY
miejskie inspiracje
ŚRODOWISKO I ADAPTACJA DO ZMIAN KLIMATU
kalejdoskop
URBACT
Europejska baza innowacji miejskich
FORUM MŁODYCH
Marudzę jak miastowa młodzież
URBAN LAB NETWORK (V4+)
sesja II
10:45
11:00NOWA KRAJOWA POLITYKA MIEJSKA
debata

11:15
11:30
11:45
12:00Po prostu Zieleń
Obiad
12:15
12:30LOKALNI GOSPODARZE
miejskie inspiracje
KATOWICE - OD TRANSFORMACJI DO WUF2022BURMISTRZ NOCNY
12:45
13:00
13:15ZARZĄDZANIE I PLACEMAKING
13:30KSZTAŁTOWANIE PRZESTRZENI
dyskusja
13:45ŚRODOWISKO I ADAPTACJA DO ZMIAN KLIMATU
dyskusja
14:00Human Smart Cities
14:15 TRANSPORT I MOBILNOŚĆ kalejdoskop
BUDŻET OBYWATELSKI
zmiany w ustawie
14:30UN-HABITAT
New Urban Policy - The Global Perspective
14:45
15:00
15:15
15:30
15:45Sesja podsumowująca obrady i zakończenie Kongresu
16:00
16:30
16:45
17:00
17:15

Dzień 3
16 listopada

WYCIECZKI STUDIALNE
KIELECKI PARK TECHNOLOGICZNY
nowe oblicze dzielnicy poprzemysłowej
GEOPARK KIELCE
Wykorzystanie potencjału endogenicznego miasta dla potrzeb edukacji i turystyki na przykładzie działalności Geoparku Kielce
MIESZKANIA CHRONIONE
ważne ogniwo miejskiego systemu wsparcia osób starszych w Kielcach