testowy fomrularz

Do zapłaty: 0

  Organizatorzy Kongresu Polityki Miejskiej informują, że ze względu na bezpłatny charakter wydarzenia liczba zgłoszeń udziału w kongresie jest ograniczona.

  Dane osobowe

  Wybór wydarzeń i tematów

  (*wybór uczestnictwa w sesjach głównych ma charakter jedynie podglądowy dla organizatorów i nie zobowiązuje słuchaczy do uczestniczenia w konkretnym panelu ; zgłoszenie aktywnego uczestnictwa możliwe jedynie w sesji kalejdoskop oraz sesji posterowej)

  I & II dzień (główne sesje tematyczne)

  Krajowa polityka miejska
  Transport i mobilność miejska
  Mieszkalnictwo
  Kształtowanie przestrzeni
  Środowisko

  +

  Udział w wydarzeniu jest bezpłatny.
  Na miejscu organizatorzy zapewniają napoje i przekąski.

  Istnieje możliwość wykupienia obiadów oraz wzięcia udziału w bankiecie (płatny)

  OŚWIADCZENIE:

  Niniejszym oświadczam, że zapoznałam/łem się z Polityką Ochrony Danych Osobowych obowiązującą w Instytucie Rozwoju Miast i Regionów i uzyskałam/łem wiedzę o tym, kto jest Administratorem moich danych osobowych, w jakim celu i na jakiej podstawie są przetwarzane moje dane osobowe, przez jaki okres moje dane będą przechowywane, kim są odbiorcy moich danych osobowych, a także jakie prawa mi przysługują w związku z przetwarzaniem danych osobowych. Posiadam również wiedzę o dobrowolności podania danych, a także o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji odnośnie moich danych osobowych.

  Prosimy o zaznaczenie jednego z poniższych pól, w zakresie wyrażenia przez Panią/Pana zgody na posługiwanie się przez Instytut Rozwoju Miast i Regionów Pani/Pana danymi osobowymi – w zakresie przeprowadzenia rekrutacji i udziału w wydarzeniach organizowanych lub współorganizowanych przez Instytut Rozwoju Miast i Regionów, a także w celu wysyłania newslettera w zakresie związanym z działalnością Instytutu Rozwoju Miast i Regionów, ponieważ przepisy nakładają na nas obowiązek uzyskania Pani/Pana wyraźnej zgody na ich przetwarzanie. Dlatego zwracamy się o wyraźne potwierdzenie, że zgadza się Pani/Pan, abyśmy posługiwali się danymi powyżej wskazanymi.


  Proszę wybrać tylko jedną opcję - TAK lub NIE

  Wyrażenie powyższej zgody jest dobrowolne, natomiast brak wyrażenia zgody powoduje, że nie będziemy mogli zaprosić Pani/ Pana do udziału w organizowanych przez nas wydarzeniach, a także przesyłać naszego newslettera.

  Informacja o prawie do wycofania zgody. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania zgody na posługiwanie się przez nas Pani/Pana danymi osobowymi. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Pani/Pana zgody przed jej wycofaniem.