URBACT

Misją europejskiego programu URBACT jest umożliwienie miastom opracowywanie zintegrowanych rozwiązań dla wspólnych wyzwań miejskich. W każdym projekcie uczestnicy kilka miast europejskich, w tym również z Polski. Na naszych sesjach pokażemy co udało się osiągnąć tym miastom poprzez współpracę międzysektorową i współtworzenie z partnerami lokalnymi rozwiązań na szczeblu lokalnym.

Pierwszego dnia organizujemy sesję wymiany doświadczeń w czterech blokach tematycznych: odnowa miejska, zamówienia publiczne, zielone miasto oraz włączenie społeczne.

Drugiego dnia skupimy się prezentacji osiągnięć 16-u projektów Sieci Transferu dobrych praktyk miejskich które kończą w tym roku swoją działalność.

PROGRAM 

Sesja otwarta – Doświadczenia miast realizujących projekty URBACT w Polsce.

Czego nauczyły się miasta uczestniczące w programie i co mogą przekazać innym miastom w Polsce? Sesja otwarta. Organizator: Krajowy Punkt URBACT, z udziałem przedstawicieli projektów URBACT w Polsce oraz osób chętnych poznać nasze doświadczenia. Liczba uczestników: maks.  100. Link do wydarzenia w aplikacji Zoom będzie zamieszczony na platformie kongresowej przed wydarzeniem. Poniedziałek, godz. 11.00 – 16.50

Sugerowani uczestnicy: pracownicy urzędów miast, samorządowcy, przedstawiciele organizacji współpracujących z miastami.

Warsztaty będą podzielone na cztery sesje tematyczne:

11.00 – 12.30  Odnowa miejska. Kilka miast w Polsce zajmuje się szeroko pojętą odnową miejską. Projekty dotyczyły takich tematów jak: latarnicy rewitalizacji, strategia rozwoju lokalnego dla obszarów interwencji priorytetowej, święto dzielnicy, alternatywne zagospodarowanie pustostanów.

12.40 – 13.35  Zamówienia publiczne były obecne w kilku naszych projektach i temat ten zasługuje na osobne omówienie.

13.40 – 14.50  Zielone miasta. Tematyka pro-środowiskowa jest też obecna w naszych projektach w postaci: innowacyjna gospodarka odpadami, pszczoły w mieście, mierzenie śladu węglowego w budynkach publicznych, ogrody społeczne i inne.

15.00-16.50   Włączenie społeczne. Wszystkie projekty URBACT mają wpływ na życie mieszkańców miast. Kilka z nich w sposób szczególny skupia się na pracy ze społecznością lokalną: wolontariat w mieście, zasoby miejskie jako dobra wspólne, szkoły muzyczne dla integracji społecznej, gry i zabawy w mieście, polityki edukacyjne miasta, wspieranie nowoprzybyłych mieszkańców miast i inne tematy.

To będzie czas na wymianę doświadczeń między różnymi projektami i rozmowy o zmianach, które zaszły w miastach URBACT dzięki projektom. Omawiane będą doświadczenia i wskazówki dla innych miast (pokazane będą dokonania projektowe w postaci filmów, zdjęć). Celem jest głównie wymiana doświadczeń. Spotkanie jest otwarte, zapraszamy do rozmowy zwłaszcza przedstawicieli Lokalnych Grup URBACT.

8 czerwca (wtorek), godz. 15.20 – 18.30.  

Pokażemy najważniejsze wnioski z każdej z Sieci Transferu, które teraz kończą swoją działalność. Całość będzie podzielona na trzy bloki tematyczne:

  • odnowa miejska (15.20– 16.20),
  • miasto zielone (16:20 – 17:20)
  • włączenie społeczne (17.20 – 18.30).