E-warsztaty i sesje networkingowe – formularz zgłoszeniowy

Kongres Polityki Miejskiej, stanowi przestrzeń do dyskusji o założeniach aktualizowanej Krajowej Polityki Miejskiej, ale jest także doskonałą okazją do wymiany wiedzy i doświadczeń między różnymi uczestnikami życia miejskiego w Polsce.

Wydarzenie to oprócz licznych sesji eksperckich i panelowych umożliwia uczestnictwo w innowatorskich, bardziej swobodnych formach spotkań, tj. warsztatach i sesjach networkingowych, w których obok głównego celu wymiany i poszerzenia wiedzy, istotne będzie nawiązanie trwałych kontaktów między różnymi aktorami polityki miejskiej.

Dlatego proponujemy możliwość organizacji:

 ewarsztatów

Warsztaty to zajęcia praktyczne mające na celu poszerzenie wiedzy uczestników kongresu w wybranym temacie. Mogą dotyczyć zarówno nauki różnorodnych umiejętności (m.in.: liderskich, partycypacyjnych, dotyczących zagadnień prawnych, geoinformatycznych bądź tych z zastosowaniem programów do projektowania urbanistycznego), jak i pracy w zespołach nad rozwiązaniem jakiegoś problemu, czy wypracowaniem pewnych rozwiązań, mogących być przydatnych w przyszłej karierze zawodowej uczestników.

Sugerowana liczba uczestników pojedynczego spotkania warsztatowego to 10-20 osób. Przewidywany czas wydarzenia to około 2 godziny. Finalne decyzje dotyczące liczby osób i czasu trwania pozostawiamy organizatorom warsztatów. Organizatorami mogą zostać m.in.: urzędnicy, naukowcy, studenci, pracownicy fundacji, członkowie stowarzyszeń i grup nieformalnych. W ramach Kongresu Polityki Miejskiej planowana jest organizacja około 10 warsztatów (po 5 pierwszego i drugiego dnia wydarzenia).

 esesji networkingowych

Sesje networkingowe mają na celu stworzenie uczestnikom o wspólnych zainteresowaniach w konkretnych tematach możliwości wymiany pomysłów, dzielenia się wiedzą i doświadczeniami, wzmacnianiem partnerstw międzybranżowych i budowaniem społeczności wokół konkretnego zagadnienia. Będą stanowić one okazję do zapoznania się bądź zacieśnienia relacji zawodowych , jak również tworzenia bazy najlepszych praktyk, pomiędzy m.in.: pracownikami naukowymi, studentami, urzędnikami czy przedstawicielami różnych organizacji społecznych.

Sesje będą spotkaniami dyskusyjnymi, gdzie liczy się wymiana doświadczeń i poglądów na tematy już znane uczestnikom. Nie jest to formuła “mistrz – uczeń”, a raczej dialog odpowiednio moderowany przez eksperta – z ewentualnym wsparciem facylitatorów. Sugerujemy więc organizację sesji w zespołach 2-3 osobowych, o kompetencjach zarówno merytorycznych, jak i komunikacyjnych.

Przewidujemy, że w sesji networkingowej może wziąć udział do 30 osób. Jednocześnie będzie odbywało się kilka sesji, różniących się tematycznie: każda z nich po ok. 1,5 godziny. Finalną decyzję co do długości trwania oraz liczby uczestników zostawiamy organizatorom.


Z uwagi na międzynarodowy charakter wydarzenia, zależy nam na organizacji co najmniej jednej sesji networkingowej w języku angielskim. W związku z powyższym, prosimy o informację czy zaplanowana przez Państwa formuła może zostać poprowadzona po angielsku. Przy wyborze zostanie dodatkowo punktowa decyzja o współpracy z partnerem/podmiotem zagranicznym, co wierzymy wzbogaci zarówno poszczególną sesję, jak i cały kongres.

Termin zgłoszeń do 31 marca 2021 r. 

Nie liczy się kolejność zgłoszeń. W marcu zbierze się zespół, który wybierze najciekawsze pomysły na warsztaty i sesje.

Zapraszamy do kontaktu: mgolan@irmir.pl

Formularz


  Dominujący wątek tematyczny

  Kształtowanie przestrzeni
  Transport i mobilność miejska
  Rozwój gospodarczy i rynek pracy
  Środowisko i adaptacja do zmian klimatu
  Mieszkalnictwo i polityka społeczna
  Zarządzanie, finanse publiczne, partycypacja
  Krajowa polityka miejska  xy57dfgd888