Zapraszamy do współpracy

Kongres Polityki Miejskiej to największe w Polsce cykliczne wydarzenie poświęcone problematyce rozwoju miast. Służy ono spotkaniu różnych środowisk zainteresowanych kształtowaniem i wdrażaniem polityk miejskich: przedstawicieli władz krajowych i samorządowych, urzędników, ekspertów i naukowców, jak również organizacji pozarządowych i przedstawicieli biznesu (więcej o Kongresie).

Zależy nam, by prócz doskonalenia wiedzy i wymiany doświadczeń, wydarzenie było platformą spotkań i zacieśniania relacji między osobami zajmujących się miastami. Dlatego zapraszamy do współpracy.

Formy zaangażowania

•  aranżacja stoiska promującego,
•  prowadzenie paneli tematycznych, warsztatów, sesji networkingowych,
•  udział w konferencji naukowej: prezentacja realizowanych badań, stworzonych raportów, publikacji,
•  prowadzenie paneli naukowych,
•  udział w sesji kalejdoskopowej – rekrutacja rozpocznie się w listopadzie 2020,
•  prezentacja dobrych praktyk miejskich (przeznaczone dla miast bądź innych jednostek samorządowych),
•  inne formy, ustalone z organizatorami.

Dlaczego warto?

›  aby zaprezentować bieżące inicjatywy i podzielić się doświadczeniami,
›  aby dzielić się innowacyjnymi projektami, najlepszymi praktykami i inicjatywami,
›  aby ułatwić tworzenie nowych sieci kontaktów samorządów z: naukowcami, firmami, organizacjami pozarządowymi.

Stoiska

Wszyscy potencjalni wystawcy będą mieli możliwość zaprezentowania się na stoisku zaaranżowanym przez cały okres wydarzenia.
Wstępnie planowane są stoiska o wymiarach: 2m x 2m, 3m x 3m, 4m x 4m.

Dodatkowo istnieje możliwość wynajęcia sali w celu zorganizowania warsztatów lub zamkniętego spotkania w trakcie Kongresu.

Kontakt

Magdalena Golan
współpraca z partnerami

mgolan@irmir.pl
693 638 579 

Marek Grochowicz
program merytoryczny

mgrochowicz@irmir.pl
602 446 758