Znamy najlepsze prace

Z przyjemnością informujemy, że rozstrzygnięto Konkurs na najlepsze prace magisterskie i doktorskie dotyczące polityk miejskich. W ramach Konkursu nadesłano 52 prace magisterskie oraz 14 prac doktorskich. Pomimo przyjętego Regulaminu Konkursu, z uwagi na brak możliwości oceny prac w zgłoszonych obszarach tematycznych (z powodu, tj. zbyt mała liczba prac w danym obszarze, niesłusznie wskazany obszar tematyczny przez zgłaszającego itp.), Komisja Konkursowa postanowiła ocenić prace kompleksowo i nagrodzić 5 prac magisterskich równowartością pieniężną 500 zł oraz 2 prace doktorskie równowartością pieniężną 2000 zł.

Lista nagrodzonych prac magisterskich:

Autor: Gromek Katarzyna
Tytuł: Akupunktura miejska jako narzędzie wspomagające odnowę miasta. Koncepcja mikrointerwencji w prawobrzeżnej części Warszawy

Autor: Litwiniec Michał
Tytuł: Rola gruntów wakatujących w miejskiej polityce zrównoważonego rozwoju na przykładzie Warszawy

Autor: Kuna Damian
Tytuł: Powrót do przyszłości, Miejska Wioska, Warszawa

Autor: Kubasińska Marta
Tytuł: Osiedle cyrkularne wykorzystujące zasady ekonomii obiegu zamkniętego. Projekt zagospodarowania dla fragmentu dzielnicy Wilanów

Autor: Michalski Szymon
Tytuł: Right to a healthy city mitigation and adaptation strategies to face urban air pollution through public space design

Lista nagrodzonych prac doktorskich:

Autor: Hanna Obracht-Prondzyńska
Tytuł: Rozwój przestrzenny małych miasta województwa pomorskiego w kontekście procesu metropolizacji

Autor: Jagódka Maciej
Tytuł: Znaczenie kapitału ludzkiego w kreowaniu innowacyjności regionów w warunkach intergacji europejskiej – na przykładzie Małopolski

Informujemy również, że w ramach współpracy z Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolią zostaną przyznane specjalne nagrody, po jednej za najlepszą pracę magisterską i doktorską. O szczegółach poinformujemy niebawem z początkiem czerwca.

Serdecznie gratulujemy Zwycięzcom oraz bardzo dziękujemy wszystkim uczestnikom Konkursu!