IV Kongres Polityki Miejskiej i Regionalnej

Kongres Polityki Miejskiej i Regionalnej to największe w Polsce wydarzenie poświęcone tworzeniu oraz wdrażaniu polityk miejskich i regionalnych.

IV Kongres Polityki Miejskiej i Regionalnej odbędzie się pod hasłem:
„Polska wielu prędkości? Strategiczne wyzwania rozwojowe polskich miast i regionów”.