Kontakt

Obserwatorium Polityki Miejskiej i Regionalnej IRMiR
ul. Cieszyńska 2
30-015 Kraków

e-mail: kongres@irmir.pl

KOORDYNACJA:

Marek Grochowicz
mgrochowicz@irmir.pl

PRELEGENCI:

Joanna Hałys
jhalys@irmir.pl

MEDIA:

Krzysztof Winiarski
kwiniarski@irmir.pl

PROMOCJA:

Julia Paszko
jpaszko@irmir.pl

SESJE „KALEJDOSKOPY”, „DOBRE PRAKTYKI” ORAZ SESJA POSTEROWA:

Maciej Misztal
mmisztal@irmir.pl