Rejestracja na IV Kongres Polityki Miejskiej i Regionalnej oraz na Konferencję Polska – Europa – Świat 2050

  Udział w obu wydarzeniach jest bezpłatny. Liczba miejsc jest ograniczona.

  DANE OSOBOWE

  Tematy zainteresowań:*

  (*Pytanie ma charakter jedynie orientacyjny i nie zobowiązuje słuchaczy do uczestniczenia w konkretnym panelu)

  DEKLARACJA UDZIAŁU

  W którym wydarzeniu będzie Pan/Pani brał/-a udział?

  W jakich dniach będzie Pan/Pani brał/-a udział w wydarzeniach?

  DOSTĘPNOŚĆ

  Podczas paneli potrzebuję korzystać z symultanicznego tłumaczenia na polski język migowy.

  OŚWIADCZENIA

  Uczestnictwo w wydarzeniach jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na utrwalanie wizerunku uczestnika w formie fotografii i nagrań wideo podczas wydarzeń organizowanych przez IRMiR w dniach 7–8.10.2024 oraz rozpowszechnianie tych materiałów w celach dokumentalnych i promocyjnych.
  Wyrażam zgodę na otrzymywanie newslettera Obserwatorium Polityki Miejskiej i Regionalnej IRMiR oraz przetwarzanie w tym celu moich danych osobowych przez Instytut Rozwoju Miast i Regionów. ( opcjonalne )

  W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania zgody na posługiwanie się przez nas Pani/Pana danymi osobowymi. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Pani/Pana zgody przed jej wycofaniem.