Konferencja Polska – Europa – Świat 2050

Konferencja Polska – Europa – Świat 2050 to dwudniowe wydarzenie naukowo-branżowe służące debacie i integracji różnych środowisk (naukowo-eksperckich, biznesowych, politycznych, samorządowych i pozarządowych) wokół najważniejszych wyzwań rozwojowych do roku 2050.  

Konferencja organizowana jest w ramach Projektu pt. „Operacjonalizacja Systemu Zarządzania Rozwojem Polski. Udoskonalenie i wprowadzenie innowacyjnych i skutecznych rozwiązań do systemu społeczno-gospodarczego i przestrzennego w ramach długookresowego programowania polityki rozwoju” (GOSPOSTRATEG-III/0032/2020-00), współfinansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach Strategicznego Programu Badań Naukowych i Prac Rozwojowych „Społeczny ​i gospodarczy rozwój Polski w warunkach globalizujących się rynków” GOSPOSTRATEG III.

Projekt realizuje Konsorcjum w składzie: Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej (lider merytoryczny), Instytut Rozwoju Miast i Regionów (lider konsorcjum) oraz Instytut Ochrony Środowiska-Państwowy Instytut Badawczy. 

 

Konferencja organizowana jest w ramach Projektu pt. „Operacjonalizacja Systemu Zarządzania Rozwojem Polski. Udoskonalenie i wprowadzenie innowacyjnych i skutecznych rozwiązań do systemu społeczno-gospodarczego i przestrzennego w ramach długookresowego programowania polityki rozwoju” (GOSPOSTRATEG-III/0032/2020-00), współfinansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach Strategicznego Programu Badań Naukowych i Prac Rozwojowych „Społeczny ​i gospodarczy rozwój Polski w warunkach globalizujących się rynków” GOSPOSTRATEG III.


Ramowy program wydarzenia*

I dzień – 7 października 2024

10:30 12:00: Jak politykę klimatyczną uwzględniać w rozwoju miast? Perspektywa różnych aktorów polityki publicznej

II dzień – 8 października 2024

9:00 10:30: Foresight jako narzędzie niezbędne do podejmowania strategicznych wyborów w ramach długofalowego rozwoju państwa

11:00 12:30: Globalne i europejskie trendy kształtujące warunki rozwoju UE i Polski

13:00 14:30: Scenariusze rozwoju i wyzwania dla Polski w perspektywie 2050 r.

15:00 16:30: Jak osiągnąć gospodarkę ze wzmocnionymi powiązaniami lokalnymi w dobie bezprecedensowych niepewności

*Konferencja Polska – Europa – Świat 2050 odbywa się równolegle z IV Kongresem Polityki Miejskiej i Regionalnej w Centrum Konferencyjnym Fabryczna 13 w Krakowie.

REJESTRACJA NA WYDARZENIE