Konferencja Polska – Europa – Świat 2050: Jak uwzględniać politykę klimatyczną w rozwoju miast?

Zapraszamy na panel pt. „Jak uwzględniać politykę klimatyczną w rozwoju miast?”, podczas którego przedstawimy interdyscyplinarne ujęcie realizacji Koncepcji Rozwoju Kraju 2050 (KRK2050) w ujęciu lokalnym. Przedstawicielki i przedstawiciele różnych dyscyplin nauki, organizacji pozarządowych, praktycy samorządowi, projektanci będą pokazywali lokalną perspektywę ochrony klimatu i adaptacji do zmian klimatu.

Dzięki udziałowi panelistek i panelistów z wielu dyscyplin, sektorów i z różnymi doświadczeniami wspólnie przedstawimy złożone „oblicza” budowania neutralności klimatycznej w miastach. W trakcie dyskusji pokażemy role i możliwości działania różnych interesariuszy polityki miejskiej.

W znamienitym gronie porozmawiamy w szczególności o:

– wyzwaniach polityki miejskiej w budowaniu odporności i neutralności klimatycznej;

– warunkach sukcesu miejskiej polityki klimatycznej;

– dobrych praktykach w realizacji miejskiej polityki klimatycznej.

Data: I dzień – 7 października 2024

Godzina: 10:30 – 12:00

Scena: Projekt Gospostrateg – ReActPlan

Sala: Synergia

Moderacja

  • Agnieszka Sobol (IOŚ PIB)

    Agnieszka Sobol

    Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy

Prelegenci