Skład i formuła prac grup ekspertów KPM2021

Formuła Kongresów Polityki Miejskiej oparta jest na metodologii krajowych forów miejskich UN-HABITAT. Dlatego Kongres to nie tylko samo wydarzenie, ale cały proces merytorycznego przygotowania, na który składają się m.in. prace grup eksperckich. Celem prac i dyskusji prowadzonych w ramach tematycznych grup eksperckich było przygotowanie propozycji konkretnych rozwiązań do aktualizowanej krajowej polityki miejskiej jako odpowiedzi na przedstawioną listę priorytetowych wyzwań i problemów.

W prace 6 grup tematycznych zaangażowanych jest ponad 180 osób – przedstawicieli Instytutu Rozwoju Miast i Regionów, pracowników odpowiednich ministerstw, oraz ekspertów m.in. ze środowisk uczelnianych, samorządowych, pozarządowych i biznesowych. Tutaj można się zapoznać z efektami ich prac.

1. Kształtowanie przestrzeni
Koordynator: Łukasz Sykała (Instytut Rozwoju Miast i Regionów)Asystent: Dariusz Mikołajczyk (IRMiR) 

Dorota Błaszko – Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, Departament Programów Pomocowych
Robert Buciak – Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii, Departament Planowania Przestrzennego
Patrycja Ciechańska – Ministerstwo Klimatu i Środowiska, Departament Ochrony Powietrza i Polityki Miejskiej
Radosław Górecki – Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, Departament Strategii
Krzysztof Gwosdz – Uniwersytet Jagielloński
Marlena Happach – Urząd M. St. Warszawy, Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego
Izabela Jurkowska – Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, Departament Programów Infrastrukturalnych
Aleksandra Kułaczkowska – Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, Departament Programów Pomocowych
Agnieszka Labus – Laboratorium Architektury 60+, Politechnika Śląska
Filip Maciągowski – Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, Departament Europejskiego Funduszu Społecznego
Tomasz Majda – Towarzystwo Urbanistów Polskich
Emilia Malak-Pętlicka – Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, Departament Strategii
Przemysław Malczewski – Centralny Port Komunikacyjny
Łukasz Mikuła – Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Jan Niemczyk – Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, Departament Strategii
Bogumiła Olkowska – Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Departament Mecenatu Państwa
Paulina Sikorska – Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego, Biuro Programowania EFRR
Agnieszka Szczepańska-Góra – Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia, Departament Strategii i Polityki Przestrzennej
Jakub Szlachetko – Instytut Metropolitalny
Aleksandra Sztetyłło-Budzewska – Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, Departament Regionalnych Programów Operacyjnych
Robert Szymala – Urząd Miejski w Wałbrzychu, Biuro Rewitalizacji i Planowania Przestrzennego
Anna Świątecka-Wrona – Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, Departament Współpracy Terytorialnej
Aneta Tomczak – Towarzystwo Urbanistów Polskich
Sylwia Widzisz-Pronobis – Kongres Ruchów Miejskich, Politechnika Śląska
Katarzyna Zbrojkiewicz-Zamęcka – Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, Departament Programów Pomocowych
Barbara Zgórska – Kongres Ruchów Miejskich

2. Rozwój gospodarczy i rynek pracy
Koordynatorkadr Agnieszka Sobala-Gwosdz (Instytut Rozwoju Miast i Regionów)AsystentPiotr Czakon (IRMiR) 

Piotr Augustyński – Miejski Zarząd Budynków w Tarnowie, b. Zastępca Prezydenta Tarnowa
Grażyna Czajkowska – Kongres Ruchów Miejskich, Rada Miasta Sopot
Joanna Drobińska – Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii, Departament Małych i Średnich Przedsiębiorstw
Adam Drobniak – Uniwersytet Ekonomiczny Katowice
Beata Dudzińska – Zastępca Prezydenta Miasta Piła
Wojciech Dziemianowicz – Uniwersytet Warszawski, EUROREG
Konrad Frontczak – KNFR
Radosław Górecki – Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, Departament Strategii Rozwoju
Katarzyna Gruszecka-Spychała – Wiceprezydent Gdyni ds. Gospodarki
Robert Guzik – Uniwersytet Jagielloński
Aleksandra Guzowska – Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, Departament Programów Pomocowych
Joanna Held – Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, Departament Programów Pomocowych
Jolanta Jaworska – Wiceprezes ABSL, Dyrektor ds. Publicznych i Regulacyjnych IBM Polska & Kraje Bałtyckie
Danuta Kamińska – Wiceprzewodnicząca Zarządu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii
Agata Miazga – Instytut Rozwoju Miast i Regionów
Łukasz Mońka – Lear Corporation
Rafał Nawrat – Dyrektor Zarządzający ArcelorMittal Distribution Solutions Poland Sp. z o.o.
Konstancja Piątkowska – Departament Rynku Pracy
Wojciech Przybylski – Krakowski Park Technologiczny
Sławomir Sitek – Uniwersytet Śląski
Maciej Smętkowski – Uniwersytet Warszawski, EUROREG
Magdalena Sweklej – Departament Prawa Pracy
Paweł Targoński – Departament Rynku Pracy
Jacek Terebus – Zastępca Prezydenta Miasta Płock ds. Rozwoju i Inwestycji
Marzena Wieczorek – Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, Departament Programów Pomocowych
Jacek Wiśniowski – Burmistrz Lidzbarka Warmińskiego
Dariusz Wójcik – University of Oxford
Marta Zimny – Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, Departament Strategii Rozwoju
Witold Żerański – Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Mławie

3. Ochrona środowiska i adaptacja do zmian klimatu
Koordynatorkadr Agnieszka Sobol (Instytut Rozwoju Miast i Regionów), AsystentPiotr Ogórek (IRMiR) 

Wojciech Augustowski – Ministerstwo Klimatu i Środowiska, Departament Ochrony Powietrza i Polityki Miejskiej
Piotr Barczak – Europejskie Biuro Ochrony Środowiska, Stowarzyszenie Zero Waste
Patryk Białas – Euro-Centrum, Stowarzyszenie BoMiasto
Anita Bokwa – Uniwersytet Jagielloński
Piotr Czarnocki – Ministerstwo Klimatu i Środowiska, Departament Ochrony Powietrza i Polityki Miejskiej
Zbigniew Gieleciak – RCGW Tychy, Klaster Wodny
Justyna Gorgoń – Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych
Małgorzata Hajto – Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy
Marta Jamontt – UM Wrocław
Justyna Kobylarczyk – Politechnika Krakowska
Paulina Legutko-Kobus – Szkoła Główna Handlowa, KPZK PAN
Robert Moritz – ALTA SA – Siewierz Jeziorna
Piotr Ochnio – Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, Departament Programów Infrastrukturalnych
Tomasz Ożóg – Wiceburmistrz Skawiny
Ewa Palma – GIOŚ Departament Monitoringu Środowiska
Łukasz Pawlik – Zarząd Zieleni Miejskiej Kraków
Bartosz Piłat – Polski Alarm Smogowy
Jacek Przydróżny – Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, Departament Programów Pomocowych
Wiktoria Saganowska – Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, Departament Strategii Rozwoju
Katarzyna Stachura – Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, Departament Regionalnych Programów Operacyjnych
Barbara Szulczewska – Instytut Rozwoju Miast i Regionów, KPZK PAN
Anna Świątecka-Wrona – Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, Departament Współpracy Terytorialnej

4. Transport i mobilność miejska
Koordynator: dr Michał Beim (Instytut Rozwoju Miast i Regionów, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu), Asystent: Paweł Pistelok (IRMiR),  Paweł Górny (Społeczny Rzecznik Pieszych – Bydgoszcz)

Hubert Barański – Fundacja Normalne Miasto Fenomen, Łódź
Karolina Centomirska – Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, DPT III
Paweł Engel – CUPT, Zastępca Dyrektora Departamentu Analiz Transportowych i Programowania
Łukasz Franek – Zarząd Transportu Publicznego w Krakowie
Jacek Grunt-Mejer – Urząd M. St. Warszawy
Marcin Hyła – Koordynator Stowarzyszenia Miasta dla Rowerów
Krzysztof Jałoszyński – Urząd Miasta Sopot
Tadeusz Kopta – PKE Małopolska
Małgorzata Kubiszewska – Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, DPI
Ilona Ligocka – Ministerstwo Klimatu i Środowiska, Departament Ochrony Powietrza i Polityki Miejskiej
Maciej Lubaś – Ekspert do spraw mikromobilności
Bartosz Mazur – Urzędu Miasta Rybnika
Jan Niemczyk – Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, Departament Strategii Rozwoju
Michał Nowak – Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, Departament Programów Pomocowych
Jakub Nowotarski – AkcjaMiasto.org
Magdalena Ogonowska – Ministerstwo Infrastruktury, Departament Strategii Transportu
Justyna Suchanek – Samodzielny Referat Projektów Unijnych i Zarządzania Mobilnością Urzędu Miasta Gdyni
Dorota Szymczuk – Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej
Tomasz Tosza – MZDiM Jaworzno
Karol Trammer – Twórca i redaktor naczelny pisma „Z biegiem szyn”, autor książki „Ostre Cięcie”
Roman Walaszkowski – Stowarzyszenie Szczecińskiego Obszaru Funkcjonalnego
Maciej Zacher – Urząd Miasta i Gminy w Skawinie
Łukasz Zboralski – BRD24.pl
Katarzyna Zbrojkiewicz-Zamęcka – Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, Departament Programów Pomocowych
Anna Zielińska – Polskie Obserwatorium Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego Instytutu Transportu Samochodowego, Warszawa
Marta Żakowska – Magazyn Miasta

5. Mieszkalnictwo i polityki społeczne
Koordynatorka: dr Alina Muzioł Węcławowicz (Instytut Rozwoju Miast i Regionów, Politechnika Warszawska), Asystent: Kamil Nowak (IRMiR) 

Radosław Cyran – Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Joanna Bogaj-Maciejewska – Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, Departament Europejskiego Funduszu Społecznego
Agnieszka Cieśla – Politechnika Warszawska
Wojciech Daniel – Prezes Zarządu Tarnowskiego TBS
Tomasz Frischmann – Burmistrz m. Oława
Marek Goluch – Urząd m.st. Warszawy
Piotr Górka – Doradca ZMP
Mikołaj Herbst – Uniwersytet Warszawski
Rafał Iwański – Uniwersytet Szczeciński
Marta Jaskulska – Kongres Ruchów Miejskich
Paweł Kubicki – Uniwersytet Jagielloński
Zuzanna Lulińska – Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii, Departament Mieszkalnictwa
Piotr Mync – Zastępca prezydenta m. Stargard
Katarzyna Przybylska – Habitat for Humanity
Jacek Przydróżny – Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, Departament Programów Pomocowych
Magdalena Ruszkowska-Cieślak – Habitat for Humanity
Karolina Stubińska – Centrum Wsparcia Imigrantów i Imigrantek, Gdańsk
Ryszard Szarfenberg – Uniwersytet Warszawski
Grażyna Szotkowska – Prezes Zarządu Szczecińskiego TBS
Agata Twardoch – Politechnika Śląska
Daniel Wąsik – Departament Strategii Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej
Magdalena Witkowska – Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej, Biuro Pełnomocnika Rządu do Spraw Polityki Demograficznej
Marzena Zawalich – Ministerstwo Klimatu i Środowiska, Departament Ochrony Powietrza i Polityki Miejskiej

6. Zarządzanie i finanse publiczne 
Koordynatordr Aleksandra Jadach-Sepioło (Instytut Rozwoju Miast i Regionów) Asystent: Borys Martela (IRMiR), Michał Cichocki (IRMiR)

Joanna Adamczyk-Siwek – Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Departament Administracji Publicznej
Michał Bitner – Uniwersytet Warszawski
Artur Celiński – Magazyn Miasta
Michał Ciesielski – Biuro Strategii Miasta UM Wrocławia oraz Uniwersytet Opolski
Szymon Ciupa – Ekspert ds. Smart City i GIS
Izabela Domogała – Członek Zarządu Województwa Śląskiego
Monika Dragańczuk – Ministerstwo Finansów, Departament Wspierania Polityk Gospodarczych
Małgorzata Gala – Ministerstwo Finansów, Departament Budżetu Państwa
Adam Głębski – Instytut Rozwoju Miast i Regionów, stała współpraca z ZMP
Mirosław Grochowski – Uniwersytet Warszawski
Karol Janas – Instytut Rozwoju Miast i Regionów
Tomasz Kaczmarek – Uniwersytet Adama Mickiewicza
Wojciech Kłosowski – Niezależny ekspert
Łukasz Konarski – Prezydent Zawiercia
Janusz Kot – Ministerstwo Finansów, Departament Finansów Samorządu Terytorialnego
Grzegorz Kubalski – Związek Powiatów Polskich
Michał Kudłacz – Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Wojciech Łachowski – Instytut Rozwoju Miast i Regionów
Agata Miazga – Instytut Rozwoju Miast i Regionów
Bartosz Mysiorski – Centrum PPP, Dentons
Bogdan Nawrocki – Urząd m. st. Warszawy
Maciej Nowak – Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
Aleksander Orłowski – Politechnika Gdańska
Karolina Piech – Instytut Rozwoju Miast i Regionów
Andrzej Porawski – Związek Miast Polskich
Elżbieta Rablin-Schubert – NGL Legal
Maciej Zathey – Dyrektor Instytutu Rozwoju Terytorialnego
Katarzyna Zbrojkiewicz-Zamęcka – Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, Departament Programów Pomocowych
Marta Zimny – Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, Departament Strategii
Wioletta Zwara – KPRM, Departament Architektury Informacyjnej Państwa

Ponadto funkcjonować będzie jeszcze grupa horyzontalna, w skład której wchodzić będą koordynatorzy grup tematycznych oraz przedstawiciele Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej. Prace grupy będą koordynowane przez kierownika OPM IRMiR (Karol Janas), przedstawicieli MFIPR – Departamentu Programów Pomocowych (Maciej Aulak) oraz Departamentu Strategii (Daniel Baliński).

Zadaniem grupy horyzontalnej ds. aktualizacji KPM będzie w pierwszej kolejności przegląd wyzwań zidentyfikowanych już w ramach prac Kongresu Polityki Miejskiej 2019, ich priorytetyzacja oraz uzupełnienie bądź modyfikacja. Punktem wyjścia będzie projekt założeń do aktualizowanej KPM. W trakcie trwania procesu wypracowywania rozwiązań dla aktualizowanej KPM, spotkania grupy horyzontalnej będą służyły przepływowi informacji pomiędzy grupami tematycznymi i uzgadnianiu rozwiązań, które są wspólne dla różnych obszarów tematycznych (zgodnie z zasadami pracy grupy horyzontalnej). Na końcu zadaniem grupy horyzontalnej będzie zredagowanie propozycji kompleksowych rozwiązań do aktualizowanej KPM w oparciu o dorobek grup tematycznych. 

Skład grupy horyzontalnej

Daniel Baliński – Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, Departament Strategii
Maciej Aulak – Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, Departament Programów Pomocowych
Michał Beim – Instytut Rozwoju Miast i Regionów
Aleksandra Guzowska – Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, Departament Programów Pomocowych
Aleksandra Jadach-Sepioło – Instytut Rozwoju Miast i Regionów
Karol Janas – Instytut Rozwoju Miast i Regionów
Wojciech Jarczewski – Instytut Rozwoju Miast i Regionów
Alina Muzioł-Węcławowicz – Instytut Rozwoju Miast i Regionów
Wiktoria Saganowska – Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, Departament Strategii
Agnieszka Sobala-Gwosdz – Instytut Rozwoju Miast i Regionów
Agnieszka Sobol – Instytut Rozwoju Miast i Regionów
Łukasz Sykała – Instytut Rozwoju Miast i Regionów
Małogorzata Zalewska – Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, Departament Programów Pomocowych
Katarzyna Zbrojkiewicz-Zamęcka – Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, Departament Programów Pomocowych