Kalejdoskopy

Sesje Kalejdoskop to kilkuminutowe prezentacje umożliwiające słuchaczom w krótkim czasie, zapoznanie się z szerokim spektrum projektów przyporządkowanych do ścieżek tematycznych, tj. mieszkalnictwo i polityki społeczne; transport i mobilność miejska; zarządzanie i finanse publiczne + partycypacja; zarządzanie i finanse publiczne (prace przekrojowe); środowisko i adaptacja do zmian klimatu; kształtowanie przestrzeni. Po każdym cyklu wystąpień przewiduje się dyskusje dotyczące poruszonych wcześniej kwestii. Sesje zorganizowane są w ramach Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej. Nad merytorycznym przebiegiem sesji czuwa Rada Programowa Konferencji.

Sesje kalejdoskop zorganizowane są przy użyciu platformy do wideokonferencji ZOOM. Linki do poszczególnych sesji kalejdoskop zamieszczone zostaną na platformie kongresowej przed wydarzeniem. W każdej pojedynczej sesji uczestniczyć może maksymalnie 100 osób. W przypadku osiągnięcia limitu uczestników sesji, nie będzie możliwe wejście na platformę do wideokonferencji (aż do momentu wyjścia innej osoby ze spotkania).

8 czerwca (wtorek)

Mieszkalnictwo i polityki społeczne. Moderator: Kamil Nowak, Instytut Rozwoju Miast i Regionów, godz.12.00 – 13.00

 1. „REIT jako potencjalne źródło finansowania inwestycji mieszkaniowych. Biznesowe wykorzystanie modelu” – Alicja Kozarzewska, Wydział Architektury Politechniki Warszawskiej.
 2. „Główne założenia programu mieszkalnictwa społecznego dla obszarów rewitalizacji miasta Łodzi” – Mateusz Piasecki, Towarzystwo Urbanistów Polskich – Oddział w Łodzi.
 3. „Wyzwania i zagrożenia w kształtowaniu intensywnej zabudowy mieszkaniowej albo jak wybrać optymalne miejsce zamieszkania ” – Tomasz Bradecki, Wydział Architektury Politechniki Śląskiej.
 4. „Dysproporcje społeczne w Warszawie” – Marcel Świerkocki, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego.
 5. „Dostępność wydarzeń organizowanych przez ośrodki, centra i domy kultury dla osób głuchych w województwie łódzkim” – Klaudia Zamora, Studenckie Koło Naukowe Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Łódzkiego SPATIUM.

Transport i mobilność miejska. Moderator: Paweł Pistelok, Instytut Rozwoju Miast i Regionów, godz.13.00 – 14.00

 1. „Poziom bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych w statystykach wypadków drogowych oraz świadomości użytkowników infrastruktury drogowej” – Anna Szulc, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu.
 2. „Mobilność w strefach funkcjonalnych małych miast” – Łukasz Fideń, Wydział Geografii i Geologii Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 3. „Zaufanie buduje się latami, czyli transport publiczny w czasie pandemii COVID-19” – Maciej Mikulski, Zarząd Transportu Publicznego w Krakowie.
 4. „Czy Polska wreszcie wkroczy na drogę elektromobilności?” – Krzysztof Gubański, Instytut Rozwoju Miast i Regionów.

Zarządzanie i finanse publiczne oraz partycypacja. Moderator: Borys Martela, Instytut Rozwoju Miast i Regionów , godz.14.00 – 15.00

 1. „Miasto Równych Szans” – Marta Błaszczyk, Wydział Architektury Politechniki Śląskiej.
 2. „Model partycypacyjnego projektowania inwestycji” – Łukasz Pancewicz, A2P2  Architecture & Planning.
 3. „Przestrzenie sąsiedzkie na obszarze rewitalizacji – przykład Konina” – Edyta Masierek, Wydział Nauk Geograficznych Uniwersytetu Łódzkiego.
 4. „NaprawmyTo.pl – platforma ułatwiająca komunikację między mieszkańcami a urzędami” – Natalia Klamann, Fundacja Stocznia.

Zarządzanie i finanse publiczne (prace przekrojowe). Moderator: Borys Martela, Instytut Rozwoju Miast i Regionów, godz.15.00 – 16.00

Część I – „o przestrzeni”

 1. „Dobro wspólne w przestrzeni miejskiej” – Joanna Koszewska, niezależny ekspert.
 2. „Inicjatywa lokalna – Studium przypadku społecznego lasu w Zduńskiej Woli” – Oliwia Wierucka, Studenckie Koło Naukowe Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Łódzkiego SPATIUM, Stowarzyszenie „Zielona Wola”.
 3. „Demarketing jako narzędzie zarządzania w mieście na przykładzie krakowskiego Kazimierza” – Agnieszka Topa, Uniwersytet Jagielloński.
 4. „Efektywne wykorzystanie narzędzi GIS we wspieraniu przedsiębiorczości w czasie pandemii COVID-19 – na przykładzie miasta Krakowa” – Anna Stec, Urząd Miasta Krakowa.

Część II – „różności”

 1. „Koncepcja MEGApolis. Założenia polityki metropolitalnej dla Rzeczypospolitej” – Jakub Szlachetko, Prezes Zarządu Instytutu Metropolitalnego.
 2. „Czy grając można uratować miasto?” – Weronika Szatkowska, Akademia Leona Koźmińskiego.
 3. „Kosmici nas nie obronią – przywództwo XXI w.” – Aneta Skubida, Fundacja Green Dealers.

Środowisko i adaptacja do zmian klimatu. Moderator: Bogumiła Krystek-Kucewicz, Kierownik Referatu ds. Klimatu w Departamencie Projektów Regionalnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego w Katowicach, godz.16.00 – 17.00

 1. „Zanieczyszczenie światłem sztucznym (ang. light pollution) jako przedmiot polityki miejskiej” – Katarzyna Szlachetko, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytet Gdański.
 2. „Gminy w drodze do zero waste” – Joanna Kądziołka, Polskie Stowarzyszenie Zero Waste.
 3. „Poprzemysłowe czy biofiliczne?” – Michał Adamczyk, Urząd Miasta Ruda Śląska, Politechnika Śląska.
 4. „Miejskie Plany Adaptacji na przykładzie Gdańska” – Klaudia Kamińska, Studenckie Koło Naukowe Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Łódzkiego.

Kształtowanie przestrzeni – Konferencja NewUrbPact. Moderator: Jacek Koj, Instytut Rozwoju Miast i Regionów, godz.17.00 – 18.30

Część I – „Kierunki i formy zagospodarowania terenów”: 

 1. „Kierunki przekształceń terenów poprzemysłowych zlikwidowanych zakładów górniczych” -Aleksandra Wyrzykowska, Wydział Architektury Politechniki Śląskiej.
 2. „Łódzkie fabryki – od zasobu do dziedzictwa” – Krzysztof Zając, Studenckie Koło Naukowe Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Łódzkiego SPATIUM.
 3. „Lubelskie nowe – stare rynki” – Jolanta Jóźwik i Dorota Dymek, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej.
 4. „Kształtowanie przestrzeni pod kątem dostępności architektonicznej” – Hanna Galas, Wydział Architektury Politechniki Śląskiej.

Część II – „Narzędzia i technologie w kształtowaniu przestrzeni”: 

 1. „Digital Twin – cyfrowe bliźniaki miast” – Agnieszka Sobura i Katarzyna Wiśniewska, ESRI.
 2. „Harmonizacja miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego z wykorzystaniem technik NLP i uczenia maszynowego” – Iwona Kaczmarek, Instytut Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu.
 3. „Silniki czasu rzeczywistego w planowaniu przestrzeni” – Piotr Nowakowski, Wydział Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej.
 4. „Projektowanie uniwersalne i dostępny design w przestrzeni publicznej – projekt UNICUBE” – Dominika Bednarz, Koło Naukowe LAB 60+.

Rada Programowa Konferencji:

Prof. UEK dr hab. Marcin Zawicki – Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie (przewodniczący Rady)
dr Alina Muzioł-Węcławowicz – Instytut Rozwoju Miast i Regionów, Politechnika Warszawska
dr Agnieszka Sobala-Gwosdz – Instytut Rozwoju Miast i Regionów
dr Piotr Trzepacz – Uniwersytet Jagielloński
dr Jarosław Działek – Uniwersytet Jagielloński
dr Michał Beim – Instytut Rozwoju Miast i Regionów, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
dr Karol Janas – Instytut Rozwoju Miast i Regionów
dr Bartosz Piziak – Instytut Rozwoju Miast i Regionów
dr Paweł Pistelok – Instytut Rozwoju Miast i Regionów