Agnieszka Sobala-Gwosdz (Obserwatorium Polityki Miejskiej i Regionalnej IRMiR)

Agnieszka Sobala-Gwosdz

Specjalizuje się w zagadnieniach dotyczących rozwoju lokalnego i regionalnego zwłaszcza w teorii biegunów wzrostu, uwarunkowaniach rozwoju miast subregionalnych oraz zagospodarowaniu przestrzeni publicznych i rewitalizacji miast.

Obecny obszar zainteresowań to hierarchia funkcjonalna miast oraz wpływ postępu technologicznego na rozwój lokalny i regionalny m.in. poprzez wdrażanie Przemysłu 4.0, Smart City, Smart Village.

Ekspert ds. gospodarki i rynku pracy w Obserwatorium Polityki Miejskiej i Regionalnej, członek grupy horyzontalnej Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej ds. aktualizacji Krajowej Polityki Miejskiej 2030 oraz Koncepcji Rozwoju Kraju 2050. Członek Rady Naukowej Geopark Kraina Wygasłych Wulkanów (2014–obecnie) oraz Członek Grupy Strategicznej Urban Lab Rzeszów w latach 2020–2022.

Bierze udział w sesjach

Brak przypisanych sesji.