Aleksandra Kułaczkowska

Aleksandra Kułaczkowska

Ekspertka w zakresie rewitalizacji i rozwoju miast, praktyk rewitalizacji. Od roku 2015 związana z Ministerstwem Funduszy i Polityki Regionalnej, gdzie jest odpowiedzialna za współpracę z jednostkami samorządu terytorialnego. Liderka pakietu działań na rzecz wsparcia samorządów w programowaniu i realizacji rewitalizacji obejmującego m.in. konkurs „Modelowa rewitalizacja miast” oraz trzy edycje projektu „Regiony Rewitalizacji”. Redaktorka Krajowego Centrum Wiedzy o Rewitalizacji (www.rewitalizacja.gov.pl) oraz redaktorka i współautorka publikacji z zakresu rewitalizacji, w tym „Zasad realizacji instrumentów terytorialnych w Polsce w perspektywie finansowej UE na lata 2021-2027”.

Bierze udział w sesjach

Brak przypisanych sesji.