Anna Mlost

Dyrektor Departamentu Rozwoju Regionu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego. Ekonomistka, specjalistka z zakresu zarządzania. Od ponad dwudziestu lat związana z samorządem regionalnym, specjalizuje się w polityce rozwoju województwa i wykorzystywaniu środków UE. Szczególną uwagę poświęca mechanizmom współpracy międzyinstytucjonalnej, w tym współpracy nauka-biznes, GOZ, rewitalizacji i instrumentom terytorialnym. Współpracowała między innymi przy: opracowaniu programów regionalnych finansowanych z funduszy europejskich, programów strategicznych, planu zagospodarowania przestrzennego województwa, audytu krajobrazowego oraz realizacji licznych projektów finansowanych ze środków UE. Współautorka Strategii Rozwoju Województwa „Małopolska 2030”.