Dariusz Mikołajczyk (IRMiR)

Dariusz Mikołajczyk

Instytut Rozwoju Miast i Regionów

Urbanista, analityk. Obecnie pełni funkcję Zastępcy Kierownika w Zakładzie Kształtowania Przestrzeni i Rewitalizacji IRMiR. Jego zainteresowania badawcze koncentrują się wokół zagadnień związanych z planowaniem przestrzennym, rozwojem lokalnym i polityką miejską. Uczestniczył w realizacji kilkunastu krajowych i zagranicznych projektów badawczych w obszarze planowania przestrzennego. W ostatnich latach świadczył również wsparcie doradcze na rzecz administracji rządowej i jednostek samorządu terytorialnego w Polsce (m.in. w zakresie reformy planowania przestrzennego). W codziennej pracy specjalizuje się w sporządzaniu dokumentów planistycznych – miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz planów ogólnych. Ponadto autor lub współautor licznych artykułów, publikacji i ekspertyz z zakresu planowania przestrzennego i rewitalizacji.

Bierze udział w sesjach

Brak przypisanych sesji.