Dastin Suski

Dastin Suski

Wiceprezes Zarządu Fundacji Oparcia Społecznego Aleksandry „FOSA”, Kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy „Młodzieżowy Szopen” dla dzieci i młodzieży z zaburzeniami psychicznymi. Psycholog, Psychoterapeuta terapii systemowej (WTTS terapii systemowej rodzin) Otwartego Dialogu.

***

Fundacja „FOSA” działa w szeroko pojętym obszarze zdrowia psychicznego na terenie województwa pomorskiego i obejmuje swym wsparciem dzieci, młodzież, całe rodziny, a także osoby dorosłe, w tym starsze. Rocznie wspiera około 5000 osób w różnych formach pracy (psychoterapii indywidualnej, rodzinnej, konsultacji psychologicznej, treningach mieszkalnictwa). Prowadzi 3 poradnie psychologiczno-psychoterapeutyczne Young FOSA dla dzieci młodzieży w Gdańsku, Kolbudach i w Rusocinie, a także klub samopomocy, klub integracji społecznej, środowiskowy dom samopomocy, 3 mieszkania wspomagane i 23 mieszkania ze wsparciem, 2 poradnie rodzinne czy wreszcie punkt informacyjno-konsultacyjny (PIK FOSY), budujący gdańską bazę placówek wsparcia w obszarze zdrowia psychicznego i uzależnień wraz z aplikacją mobilną „Wsparcie w Gdańsku”. Ważnym działaniem są „Niebieskie Trampki” czyli działania kompleksowo obejmujące prewencję oraz profilaktykę zdrowia psychicznego oraz przeciwdziałanie zachowaniom samobójczym młodych ludzi.