Grzegorz Orawiec

Programme Manager, Komisja Europejska DG Regio