Grzegorz Pragert

Urzędnik służby cywilnej i Radca w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej, menadżer projektów międzynarodowych dla sektora administracji publicznej. W latach 20102023 realizował w Mołdawii, Ukrainie i Gruzji projekty rozwojowe w obszarze rozwoju regionalnego, polityki miejskiej i funduszy europejskich finansowane z programu Polska Pomoc i ze środków europejskich. W latach 20172021 był liderem projektu w Mołdawii, którego rezultatem było wdrożenie systemu rewitalizacji jako instrumentu mołdawskiej polityki miejskiej. Ekspert w projektach twinningowych w Gruzji i Albanii. Obecnie kieruje dwoma projektami finansowanymi w ramach programu Polska Pomoc w Ukrainie (wsparcie administracji rządowej, regionalnej i lokalnej przy odbudowie i modernizacji terytoriów dotkniętych skutkami działań wojennych) oraz w Mołdawii (przygotowanie administracji publicznej do integracji europejskiej).