Jacek Kwiatkowski

Jacek Kwiatkowski

Od blisko 35 lat współpracuje z JST na rzecz rozwoju sektora organizacji społecznych i społeczeństwa obywatelskiego, polityk senioralnych czy procesów rewitalizacji. Współtwórca pierwszych w Polsce strategii rozwoju lokalnego tworzonych w formule partycypacji społecznej. Współautor „Strategii Rozwoju Krakowa Tu chcę żyć. Kraków 2030” oraz „Strategii Rozwoju Kultury w Krakowie do roku 2030”. Trener, coach, konsultant. Od 2015 roku związany z Fundacją Małopolska Izba Samorządowa.

Bierze udział w sesjach

Brak przypisanych sesji.