Jan Szymański

Dyrektor Departamentu Programów Regionalnych w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Pomorskiego od 2008 roku, gdzie odpowiada za wdrażanie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Wcześniej pracował w Ministerstwie Spraw wewnętrznych i Administracji oraz Komisji Europejskiej. Od początku członkostwa Polski w Unii Europejskiej inicjator systemowego wspierania rewitalizacji miast w województwie pomorskim.