Jarosław Ferenc

Jarosław Ferenc

Doktor nauk o Ziemi, polityk, samorządowiec. Od 2016 r. Prezydent Miasta Radomska, na terenie którego realizowany był projekt pilotażowy w zakresie rewitalizacji związany z testowaniem narzędzi wspierających odnowę urbanistyczną miejskich terenów zdegradowanych. Zajmuje się kwestiami rozwoju miasta i odpowiada za sprawy związane z planowaniem przestrzennym, inwestycjami i infrastrukturą miejską.