Kamil Wieder

Kamil Wieder

Naczelnik Wydziału Wsparcia JST w Departamencie Programów Pomocowych w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej. Od blisko 20 lat zajmuje się Funduszami Europejskimi oraz Norweskimi i EOG, dzięki którym wraz z kierowanym przez siebie Zespołem odpowiada za opracowywanie i wdrażanie programów pomagających samorządom w procesach rozwojowych, takich jak konkurs Modelowa Rewitalizacja Miast, Human Smart Cities, Program Rozwój Lokalny. Ekspert ds. rozwoju samorządu i rewitalizacji miast. Specjalista w zakresie rozwoju inteligentnych miast (smart cities). Prywatnie tata – nieustannie wracający do biegania.

Bierze udział w sesjach

Brak przypisanych sesji.