Karol Janas (Obserwatorium Polityki Miejskiej i Regionalnej IRMiR)

Karol Janas

Geograf, ekspert w zakresie rozwoju miast i polityki miejskiej, współzałożyciel i kierownik Obserwatorium Polityki Miejskiej i Regionalnej w Instytucie Rozwoju Miast i Regionów. Do jego głównych zainteresowań badawczych należą m.in. zagadnienia rozwoju miast i regionów, w szczególności monitorowanie i ewaluacja polityk miejskich, ze szczególnym uwzględnieniem polityk mieszkaniowych, demograficznych oraz przestrzennych. Stara się, aby wiedza teoretyczna i wyniki prowadzonych badań znajdowały przełożenie na rzeczywistość, współpracując ze środowiskiem praktyków i decydentów zarówno na szczeblu centralnym jak i lokalnym.

Był studentem i pracownikiem Uniwersytetu Jagiellońskiego, na którym uzyskał stopień doktorski, specjalizując się w geografii miast. Jako adiunkt w Instytucie Rozwoju Miast i Regionów kierował szeregiem międzynarodowych projektów naukowych i wdrożeniowych.

Bierze udział w sesjach

Brak przypisanych sesji.