Karolina Grabowska-Graczyńska

Karolina Grabowska-Garczyńska

Badaczka społeczna, socjolożka, p.o. Kierownika Działu Zarządzania Dziedzictwem i Analiz Wpływu Zmian Klimatu na Dziedzictwo w Narodowym Instytucie Dziedzictwa. Wykładowczyni i współpracownica wielu instytucji kultury. Ukończyła międzynarodowe studia podyplomowe z audience development, a także – na rodzimych uniwersytetach – z coachingu oraz zarządzania. Zainteresowania badawcze: rewitalizacja miast, psychologia architektury, zarządzanie dziedzictwem.

Bierze udział w sesjach

Brak przypisanych sesji.