Katarzyna Spadło

Kierowniczka Centrum Doradztwa Rewitalizacyjnego IRMiR, ekspert ds. rewitalizacji i polityki miejskiej, doradca merytoryczny samorządów w procesach programowania rewitalizacji, autorka poradników i publikacji dotyczących odnowy terenów zdegradowanych.

Bierze udział w sesjach

Brak przypisanych sesji.