Konrad Wojnarowski

Konrad Wojnarowski

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej. Od lat związany z samorządem województwa – od 2018 roku jako radny, od 2023 wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Mazowieckiego oraz wiceprzewodniczący Komisji Prawa, Samorządu, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego. Autor publikacji naukowych z zakresu prawa samorządu terytorialnego i polityki regionalnej, uczestnik krajowych i międzynarodowych konferencji naukowych. Członek zespołu ds. przygotowania opinii Europejskiego Komitetu Regionów nt. „Zalecenia KR dla władz lokalnych i regionalnych dotyczące pomyślnego opracowania strategii rozwoju regionalnego po roku 2020”. Ambasador Europejskiego Paktu na Rzecz Klimatu. Członek Mazowieckiej Rady Działalności Pożytku Publicznego.

Bierze udział w sesjach