Łukasz Sykała

Łukasz Sykała

Absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego na kierunkach zarządzanie (zarządzanie w sektorze publicznym) i geografia (gospodarka przestrzenna i rozwój regionalny). Kierownik Ośrodka Badań Strategicznych i koordynator Programu Badań Przestrzennych w Instytucie Rozwoju Miast i Regionów. Wykonawca krajowych i zagranicznych projektów badawczych dotyczących problematyki rozwoju społeczno-gospodarczego oraz projektów eksperckich i doradczych na rzecz administracji rządowej i jednostek samorządu terytorialnego w Polsce. Autor publikacji poświęconych kwestiom zarządzania publicznego, rozwoju gospodarczego, planowania przestrzennego, rozwoju miast i obszarów wiejskich.

Bierze udział w sesjach

Brak przypisanych sesji.