Maciej Aulak

Maciej Aulak

Dyrektor Departamentu Programów Pomocowych w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej. Odpowiada za koordynację pomocy technicznej w Polsce, wdrażanie funduszy norweskich i pomocy szwajcarskiej oraz wsparcie samorządów, szczególnie w obszarze polityki miejskiej i rewitalizacji. Odpowiada również za realizację projektów pomocy rozwojowej i współpracy bliźniaczej dla Ukrainy, Mołdawii, Gruzji i Albanii. Z funduszami unijnymi związany jest od 20 lat. W latach 2003-2006 odpowiadał za wdrażanie instrumentów Phare i Transition Facility w Urzędzie Komitetu Integracji Europejskiej. Od 2007 r. zajmuje się wdrażaniem funduszy unijnych.