Magdalena Majewska

Magdalena Majewska

Samorządowiec, Burmistrz Kępic od 2010 r., wcześniej zastępca burmistrza w gminie Kępice. Praktyk rewitalizacji, odpowiedzialna na realizację całościowego programu odnowy centrum miasta, z udziałem projektów mieszkaniowych oraz związanych z poprawą warunków do prowadzenia działalności gospodarczej.