Waldemar Zadka

Dyrektor Departamentu Polityki Regionalnej i Przestrzennej w Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego. W Urzędzie Marszałkowskim pracuje od 1999 roku. Przez wiele lat zajmował się zadaniami związanymi ze współpracą z uczelniami wyższymi, placówkami oświatowymi oraz urzędami pracy, w tym analizami dotyczącymi rozwoju rynku pracy. Współpracował przy opracowaniu kolejnych strategii rozwoju województwa. Od 2015 roku odpowiada za koordynacje prac nad opracowaniem dokumentów określających kierunki rozwoju regionu, przede wszystkim strategii rozwoju województwa i planu zagospodarowania przestrzennego województwa, w tym przygotowanie lub zlecania niezbędnych badań i analiz. Odpowiada za przeprowadzanie zewnętrznych ewaluacji efektów wdrażania regionalnych programów operacyjnych, współfinansujących rozwój regionu środkami europejskimi. W tym czasie odpowiadał za wsparcie gmin w procesie opracowywania gminnych programów rewitalizacji, opiniowanie lokalnych programów rewitalizacji, a obecnie gminnych programów rewitalizacji.