Kalejdoskop

Podobnie jak w innych wydarzeniach organizowanych przez Instytut Rozwoju Miast i Regionów istnieje możliwość wzięcia aktywnego udziału w Kongresie Polityki Miejskiej w ramach sesji kalejdoskop.

Prezentowane zagadnienia powinny nawiązywać do jednego z tematów:

 • mieszkalnictwo i polityka społeczna;
 • transport i mobilność;
 • gospodarka i rynek pracy;
 • środowisko i adaptacja do zmian klimatu;
 • kształtowanie przestrzeni;
 • zarządzanie, partycypacja i finanse publiczne.

Tematy poszczególnych wystąpień w ramach jednej sesji kalejdoskop zostaną opublikowane w późniejszym terminie.

Kalejdoskop polega na przedstawieniu prezentacji w czasie 4 minut. Wystąpienie należy przedstawić w języku polskim. Podczas wystąpienia należy pamiętać o: głównym celu; najistotniejszych kwestiach dla tematu; logicznej i spójnej wypowiedzi; zwięzłość, czytelność i jasność jednego slajdu wyświetlanego podczas prezentacji. W czasie prezentacji można pokazać tylko pojedynczy statyczny slajd. Prezentacja wygłoszona przez uczestnika nie może trwać dłużej niż 4 minut.

Po cyklu kalejdoskopowych prezentacji przewiduje się dyskusję, gdzie będzie możliwość pogłębienia tematów poruszonych w trakcie wystąpień.

Wystąpienia będą traktowane jak prezentowane jako prezentacje podczas konferencji naukowych.

 ♦  ZAINTRYGUJ SŁUCHACZY  ♦  OPOWIEDZ HISTORIĘ  ♦  POROZMAWIAJ  ♦ 


W związku z trwającą pandemią Kongres Polityki Miejskiej 2021 odbędzie się w formule wirtualnej. Dlatego prosimy o nadsyłanie przygotowanych nagrań na adres: kongres@irmir.pl

18.03.2021 – 30.04.2021 — przyjmowanie zgłoszeń na kalejdoskopy (udział czynny)

W wiadomości prosimy zamieścić:

 • imię i nazwisko
 • afiliację
 • tytuł prezentacji
 • pojedynczy slajd
 • nagranie

Wytyczne dotyczące nagrania:

 • część merytoryczna prezentacji powinna trwać 4 minuty (margines błędu 30 sekund). Czas tuż po włączeniu nagrania i po prezentacji do zakończenia nagrywania nie jest liczony. Nie trzeba zatem się przejmować szybkim włączeniem i wyłączeniem nagrania. 4 minuty dotyczą tylko i wyłącznie czasu prezentowania; 😉
 • nagranie może być zarejestrowane telefonem;
 • nagranie musi być zrealizowane w formacie poziomym;
 • zalecane jest zarejestrowanie nagrania na tle, które nie będzie odwracało uwagi od osoby prezentującej;
 • nagranie musi prezentować górną część osoby prezentującej (tj. na Skype, Zoom, itd.);
 • rekomendowane formaty wideo: MP4, MOV, WMV, AVI.

Prezentacje zostaną przez organizatorów zmontowane (m.in. w nagranie zostanie włączony przesłany slajd). W trakcie wydarzenia po kilku prezentacjach (25-30 minut) odbędzie się dyskusja za pomocą internetowej platformy Zoom.

 


Sesje organizowane są w ramach Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej. Nad merytorycznym przebiegiem sesji czuwa Rada Programowa Konferencji.

Rada Programowa 

Prof. UEK dr hab. Marcin Zawicki – Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie (przewodniczący Rady)
dr Alina Muzioł-Węcławowicz – Instytut Rozwoju Miast i Regionów, Politechnika Warszawska
dr Agnieszka Sobala-Gwosdz – Instytut Rozwoju Miast i Regionów
dr Piotr Trzepacz – Uniwersytet Jagielloński
dr Jarosław Działek – Uniwersytet Jagielloński
dr Michał Beim – Instytut Rozwoju Miast i Regionów, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
dr Karol Janas – Instytut Rozwoju Miast i Regionów
dr Bartosz Piziak – Instytut Rozwoju Miast i Regionów
dr Paweł Pistelok – Instytut Rozwoju Miast i Regionów