Scena IDM

Gospodarz sceny: Integrator Danych Miejskich IRMiR.