Scena Miejska

Scena pod patronatem Miasta Krakowa.

Scena Miejska stanowi integralną część IV Kongresu Polityki Miejskiej i Regionalnej, jednak wyróżnia się wyjątkowym charakterem, umożliwiającym zgłaszanie propozycji wystąpień przez uczestników wydarzenia. Do współtworzenia programu zaprosiliśmy m.in. przedstawicieli administracji lokalnej, regionalnej i krajowej, studentów, doktorantów, badaczy, przedstawicieli organizacji pozarządowych, aktywistów miejskich. Dzięki temu możemy zagwarantować różnorodność i bogactwo prezentowanych tematów oraz podejść do polityk miejskich i regionalnych.

Zgłoszenia do sesji „Kalejdoskopy”, „Dobre praktyki” i sesji posterowej zostały poddane selekcji przez Komisję Naukową, w której skład weszli pracownicy naukowi Instytutu Rozwoju Miast i Regionów, Uniwersytetu Warszawskiego, Uniwersytetu Jagiellońskiego, Politechniki Krakowskiej oraz Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. O przyjęciu decydowała spójność z tematyką Kongresu oraz wartość merytoryczna zgłoszenia. Szczegółowe informacje dostępne są w Regulaminie wydarzenia.

Dzięki otwartej formule zgłoszeń Scena Miejska zapewnia platformę dla szerokiego spektrum perspektyw i doświadczeń, promując innowacyjne podejścia i umożliwiając wymianę wiedzy między uczestnikami z różnych środowisk. Jest to wyjątkowa okazja do zrozumienia różnorodnych aspektów polityk miejskich i regionalnych, podzielenia się podzielenie się swoją wiedzą wynikającą z prowadzenia badań, doświadczeń zawodowych czy też obserwacji świata samorządu.

Scena Miejska jest przestrzenią, w której będzie można wysłuchać krótkich, dynamicznych prezentacji oraz wziąć udział w interaktywnych sesjach. Program Sceny Miejskiej obejmuje:

  1. Sesja „Kalejdoskopy” – krótkie, 4-minutowe prezentacje przedstawiające projekty naukowe związane z różnymi poziomami hierarchii miast: metropolie, aglomeracje miejskie, miasta średnie, małe miasteczka oraz regiony.

  2. Sesja „Dobre praktyki” – 12-minutowe prezentacje projektów, które przedstawiają skuteczne rozwiązania wdrożone w różnych miastach.

  3. Sesja posterowa – prezentacje plakatów (posterów) dotyczących zagadnień związanych z politykami miejskimi i regionalnymi.

  4. Wywiady – rozmowy z gośćmi Kongresu oraz autorami książek dające wgląd w najnowsze osiągnięcia i trendy w dziedzinie polityki miejskiej i regionalnej.

PROGRAM SCENY MIEJSKIEJ:

I DZIEŃ – 7 października 2024

12:0012:30
Kalejdoskopy: Metropolie i obszary metropolitalne (1)

Mariusz Jankowski, Urząd Miasta Katowice / Uniwersytet Śląski
Strategia polityki smart city dla Katowic w kontekście przywództwa w obszarze metropolitalnym.

Karolina Sitnik, Uniwersytet Warszawski
Sektor kreatywny kontra sztuczna inteligencja – miasto kreatywne na nowo.

Kamil Glinka, Uniwersytet Wrocławski
Polskie metropolie pod presją zielonej transformacji – w kierunku zintegrowanego modelu reakcji?

12:30–13:00
Dobre praktyki (1)

Wojciech Dziemianowicz, Magdalena Cybulska, Dorota Mantey, Stowarzyszenie Metropolia Warszawa / Uniwersytet Warszawski
Strategia rozwoju metropolii warszawskiej.

Anna Kotowska, JAZ+Architekci
Nowa metoda diagnozowania przestrzeni publicznej – Interdyscyplinarna Analiza Soczewkowa.

Angelika Muzolf, Natalia Kiljan, Biuro Rozwoju Gdańska
Gdańskie Przestrzenie Lokalne – kompleksowy program transformacji przestrzeni miejskiej.

13:15–13:45
Wywiad (1)

13:45–14:25
Kalejdoskopy: Metropolie i obszary metropolitalne (2)

Adam Jarosz, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Zrównoważona mobilność miejska. Dobre praktyki Sztokholmu.

Weronika Dąbrowicz, Łódzkie Stowarzyszenie Lokatorów / Studentka Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego Uniwersytetu Łódzkiego
Dobre praktyki u źródła – polski ruch lokatorski wobec kryzysu mieszkaniowego.

Błażej Filanowski, Uniwersytet Łódzki
Jak performans artystyczny zmienia miasta.

Maciej Kolczyński, Fundacja IDEA Rozwoju / IDEA Instytut
Konflikt w procesach transformacji.

15:00–15:45
Dobre praktyki (2)

Jakub Gładysz, Lepszy Służewiec
BID jako narzędzie rozwoju obszarów miast.

Robert Żyśko, Urząd Miasta Lublin
Wymyślmy wspólnie Lublin. Partycypacyjnie tworzymy inteligentną Strategię Lublin 2030.

Urszula Wasińska, Arkadiusz Krzeczkowski, Targi Kielce S.A.
Kielce – stawiają na rozwój!

15:45–16:15
Wywiad (2)

16:15–16:45
Kalejdoskopy: Aglomeracje miejskie (1)

Maciej Mikulski, Zarząd Transportu Publicznego w Krakowie
Tramwaje w Lublinie – krótka historia nieistniejącego systemu.

Sebastian Bernat, Patrycja Adamczyk, Instytut Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej UMCS w Lublinie
Planowanie obszarów cichych w aglomeracjach.

Przemysław Ciesiółka, Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu
Nowe życie modeli struktur funkcjonalno-przestrzennych gmin w Polsce.

16:45–17:15
Wywiad (3)

17:15–17:45
Kalejdoskopy: Aglomeracje miejskie (2)

Stanisław Roszczyk, Uniwersytet Łódzki
Czy należy zlikwidować młodzieżowe rady JST?

Bartosz Rief, ECS Gdańsk
Archipelag osiedli. Gentryfikacja w sąsiedztwie terenów byłej Stoczni Gdańskiej.

Katarzyna Słaboń, Fundacja Novis Plus
Budowanie PLEMION miejskich, czyli wspierających się grup mieszkańców.

17:45–18:15
Wywiad (4)

II DZIEŃ – 8 października 2024

9:00–9:30
Wywiad (5)

9:30–10:20
Kalejdoskopy: Miasta średnie (1)

Karol Wałachowski, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Byłe stolice województw 25 lat po reformie.

Maria Drosio, Politechnika Krakowska, koło naukowe SKN Młoda Urbanistyka
Tworzenie zielonych sieci miejskich.

Marta Szperlich-Kosmala, Fundacja Sąsiedzka
Koło samorządności – kompleksowe narzędzie zarządzania średnimi miastami.

Łukasz Fiedeń, Uniwersytet Jagielloński, Wydział Geografii i Geologii, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej
Wyzwania zrównoważonej mobilności w Podhalańskim Obszarze Metropolitalnym.

Marta Jaskulska, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy / Fundacja Moc Partnerstwa
(Bez) polityki migracyjnej w małych i średnich miastach Polski.

10:20–11:20
Dobre praktyki (3)

Jakub Miecznikowski, Gmina Miasta Sopotu
Zespół Mieszkań Wspomaganych.

Katarzyna Anna Niemier, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Nowa Agenda Miejska w praktyce: koncepcja przekształceń na Kampusie Morasko w Poznaniu z zastosowaniem elementów zielonej infrastruktury.

Joanna Erbel, CoopTech Hub / Spółdzielnia MOST
Ekopolis – miejskie interfejsy i suwerenność żywnościowa.

Krzysztof Gwosdz, Uniwersytet Jagielloński, Campus Living Lab
Jak zmieniamy Kampus w żywe laboratorium? Campus Living Lab. Useful Research HUB jako dobra praktyka realizująca zasady pentahelisy.

11:30–12:00
Wywiad (6)

12:00–12:50
Kalejdoskopy: Miasta średnie (2)

Joanna Piasecka, Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych
Delimitacja i priorytetyzacja obszarów dotkniętych zmianami klimatu na przykładzie miasta poprzemysłowego.

Wiesław Skrobot, Pracownia Aktywności Obywatelskiej i Dokumentacji Dziedzictwa w Ostródzie
Wzgórze Kreatywności Kulturowej TRADYTOR – zmiana paradygmatu rozwojowego Ostródy.

Iwona Jażdżewska, Uniwersytet Łódzki, Wydział Nauk Geograficznych
Ranking polskich miast 1950–2022 w ujęciu przestrzennym i dynamicznym.

Bartosz Goździk, BPROG Sp. z o.o.
System Wirtualne Miasto Karta Miejska – Budowanie wirtualnego katalogu usług oraz lokalny sposób identyfikacji mieszkańca.

Grzegorz Smułek, Uniwersytet Jagielloński
Rola zagranicznych baz wojskowych w rozwoju miast średnich i małych: szanse i wyzwania.

13:00–14:15
Dobre praktyki (4)

Carolina Pietyra, Krakowskie Biuro Festiwalowe
Protopia w modelu partycypacyjnym 

Artur Kaczmarek, Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Katowicach
Regionalna Infrastruktura Informacji Przestrzennej Województwa Śląskiego.

Krzysztof Gubański, UM st. Warszawy, Biuro Strategii i Analiz
Czy mikromobilność jest mikro? I jak ją zmierzyć? Badania e-hulajnóg i rowerów współdzielonych w Warszawie.

Jacek Woźnikowski, Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia
Metropolitalne Szkoły Prototypowania – o tym, jak wspólnie rozwiązujemy problemy.

Katarzyna Szafron-Reiche, CDP
Nie możesz zarządzać tym, czego nie zmierzyłeś. Dobre praktyki dot. raportowania danych środowiskowych.

14:15–14:55
Kalejdoskopy: Małe miasteczka + Regiony

Adriana Cieślak-Arkuszewska, Politechnika Łódzka, Instytut Architektury i Urbanistyki
W poszukiwaniu elementów dziedzictwa utraconego. Ewolucja i konwersja zabudowy placów rynkowych w małych miast regionu łódzkiego.

Krzysztof Krawiec, Politechnika Śląska / WiseEuropa
Wymiary dostępności transportowej w polskich ośrodkach miejskich a ubóstwo transportowe.

Małgorzata Rojek, Instytut Rozwoju Terytorialnego
Region peryferyjny czy centrum Europy – jak na znaczenie regionu wpływa jego transgraniczne położenie.

Agnieszka Maszkowska, Fundacja SocLab
Szkolny budżet partycypacyjny elementem polityki młodzieżowej gminy.

15:15–15:45
Wywiad (7)

15:45–17:00
Dobre praktyki (5)

Artur Paszko, Kraków Nowa Huta Przyszłości S.A.
Rewitalizacja poprzemysłowych terenów miejskich na przykładzie projektu Kraków – Nowa Huta Przyszłości 

Ewa Kubejko-Polańska, Uniwersytet Rzeszowski
Współpraca międzypokoleniowa i międzyinstytucjonalna w Rzeszowie: Klucz do Rozwoju Srebrnej Gospodarki.

Sylwia Widzisz-Pronobis, Politechnika Śląska / Pronobis Studio
Włączenie społeczności lokalnych do projektowania przestrzeni publicznych w kontekście zmian klimatu.

Bartłomiej Wiertel, VIA VISTULA
SUMP w małym mieście – jak to zrobić?

Mateusz Nycek, Miasto Ostrów Wielkopolski / Ostrowski Komitet Rewitalizacji
Pierwszy w Polsce Rewitalizacyjny Budżet Obywatelski – pionierskie narzędzie lokalnej partycypacji i integracji społecznej.

17:00–17:30
Wywiad (8)