Dobre praktyki (5)

Artur Paszko, Kraków Nowa Huta Przyszłości S.A.
Rewitalizacja poprzemysłowych terenów miejskich na przykładzie projektu Kraków – Nowa Huta Przyszłości 

Ewa Kubejko-Polańska, Uniwersytet Rzeszowski
Współpraca międzypokoleniowa i międzyinstytucjonalna w Rzeszowie: Klucz do Rozwoju Srebrnej Gospodarki.

Sylwia Widzisz-Pronobis, Politechnika Śląska / Pronobis Studio
Włączenie społeczności lokalnych do projektowania przestrzeni publicznych w kontekście zmian klimatu.

Bartłomiej Wiertel, VIA VISTULA
SUMP w małym mieście – jak to zrobić?

Mateusz Nycek, Miasto Ostrów Wielkopolski / Ostrowski Komitet Rewitalizacji
Pierwszy w Polsce Rewitalizacyjny Budżet Obywatelski – pionierskie narzędzie lokalnej partycypacji i integracji społecznej.

Data: II dzień – 8 października 2024

Godzina: 15:45 – 17:00

Scena: Scena Miejska

Sala: Foyer