Integracja zarządzania obszarami funkcjonalnymi dużych miast – współpracuj albo giń

Zmagania z wyzwaniami dotyczącymi integracji rozwoju i zarządzania w obszarach metropolitalnych największych polskich miast trwają od lat. Wydaje się, że dominujące dotąd „miękkie” podejście oparte na zachęcaniu i stymulowaniu dobrowolnej współpracy między samorządami nie jest wystarczające. Coraz więcej miast i związków metropolitalnych występuje z oddolnymi inicjatywami i pomysłami na powołanie do życia bardziej sformalizowanych struktur, które ułatwiłyby rozwiązywanie metropolitalnych problemów. Doświadczenia funkcjonowania GZM – pierwszego w Polsce związku metropolitalnego działającego na mocy ustawy – pozwalają już na wyciągnięcie pierwszych wniosków i lekcji. Choć wciąż brak jednoznacznej wizji tego, jaki model i jakie rozwiązania byłyby najlepsze, to panuje powszechna zgoda co do faktu, że bez lepszej współpracy i bez narzędzi, które umożliwiałyby skuteczną współpracę, polskie metropolie nie będą w stanie wykorzystać w pełni swoich potencjałów, a tym samym będą przegrywać konkurencję z silnymi ośrodkami zagranicznymi. Jakie podejście będzie preferowane w planowanej ustawie? Czy dobrym rozwiązaniem będzie jedna ustawa dla wszystkich metropolii, czy raczej zindywidualizowane podejście bazujące na lokalnych preferencjach? Czy istniejące we współpracy bariery jesteśmy w stanie usunąć w oparciu o rozwiązania formalno-prawne? Jaki model zarządzania i podejmowania decyzji powinien się sprawdzić? Jakie zadania stoją przed nowymi strukturami metropolitalnymi i jakie powinny być mechanizmy ich finansowania?

Data: I dzień – 7 października 2024

Godzina: 16:00 – 17:30

Scena: Metropolie + ośrodki regionalne

Sala: Idea 1