Jak skutecznie wspierać współpracę partnerską i rozwój JST w wymiarze ponadlokalnym – wyzwania i dobre praktyki

Data: II dzień – 8 października 2024

Godzina: 13:00 – 15:00

Scena: Warsztaty

Sala: Dialog