Kalejdoskopy: Małe miasteczka + Regiony

Adriana Cieślak-Arkuszewska, Politechnika Łódzka, Instytut Architektury i Urbanistyki
W poszukiwaniu elementów dziedzictwa utraconego. Ewolucja i konwersja zabudowy placów rynkowych w małych miast regionu łódzkiego.

Krzysztof Krawiec, Politechnika Śląska / WiseEuropa
Wymiary dostępności transportowej w polskich ośrodkach miejskich a ubóstwo transportowe.

Małgorzata Rojek, Instytut Rozwoju Terytorialnego
Region peryferyjny czy centrum Europy – jak na znaczenie regionu wpływa jego transgraniczne położenie.

Agnieszka Maszkowska, Fundacja SocLab
Szkolny budżet partycypacyjny elementem polityki młodzieżowej gminy.

Data: II dzień – 8 października 2024

Godzina: 14:15 – 15:00

Scena: Scena Miejska

Sala: Foyer