Kalejdoskopy: Metropolie i obszary metropolitalne (1)

Mariusz Jankowski, Urząd Miasta Katowice / Uniwersytet Śląski
Strategia polityki smart city dla Katowic w kontekście przywództwa w obszarze metropolitalnym.

Karolina Sitnik, Uniwersytet Warszawski
Sektor kreatywny kontra sztuczna inteligencja – miasto kreatywne na nowo.

Kamil Glinka, Uniwersytet Wrocławski
Polskie metropolie pod presją zielonej transformacji – w kierunku zintegrowanego modelu reakcji?

Data: I dzień – 7 października 2024

Godzina: 12:00 – 12:30

Scena: Scena Miejska

Sala: Foyer