Polityka regionów wobec miast

Data: I dzień – 7 października 2024

Godzina: 17:30 – 18:30

Scena: Rozwój kraju, regionów i miast

Sala: Idea 2