Polskie miasta regionalne – między metropolią a miastem średnim

Do kategorii aglomeracji regionalnych należy 15 ośrodków. W większości to mniejsze miasta wojewódzkie, ale w grupie tej znajdują się także 4 miasta, które ten status utraciły w 1999 r. Są to na ogół duże miasta (pow. 100 tys. mieszkańców), jednak większość funkcji wyższego rzędu w nich zlokalizowanych to funkcje o regionalnym zasięgu oddziaływania. Większość rozwija się stosunkowo dynamicznie, choć ponad połowa doświadcza depopulacji.

Data: II dzień – 8 października 2024

Godzina: 15:30 – 17:00

Scena: Metropolie + ośrodki regionalne

Sala: Idea 1