Test harmonogramu

Dzień 1
14 listopada

GodzinaGŁÓWNE SESJE TEMATYCZNEZAINSPIRUJ SIĘSESJE PARTNERSKIE
SCENA GŁÓWNASALA G1SALA G2MIEJSKIE INSPIRACJEKALEJDOSKOPDOBRE PRAKTYKISCENA PARTNERÓWSALA ASALA B
09:30REJESTRACJA
10:00[popup_trigger id=”2004″]SESJA OTWIERAJĄCA
przedstawienie celów i programu Kongresu[/popup_trigger]
10:45[popup_trigger id=”1281″]Konkurs miast[/popup_trigger]
11:00
[popup_trigger id=”1280″]MIASTA W NOWEJ PERSPEKTYWIE BUDŻETOWEJ UE[/popup_trigger]

[popup_trigger id=”1476″]KONGRES RUCHÓW MIEJSKICH
wprowadzenie [/popup_trigger]
[popup_trigger id=”1586″]WARSZTATY: Strategiczne podejście do Smart City[/popup_trigger]
11:15
11:30[popup_trigger id=”1779″]KLIMAT MIASTA
miejskie inspiracje[/popup_trigger]
[popup_trigger id=”1867″]KSZTAŁTOWANIE PRZESTRZENI
kalejdoskop[/popup_trigger]
[popup_trigger id=”1787″]PPP W POLSKICH MIASTACH [/popup_trigger][popup_trigger id=”1377″]UrbanLab
Sesja I [/popup_trigger]
11:45
12:00[popup_trigger id=”2007″]NOWA KRAJOWA POLITYKA MIEJSKA
propozycje rozwiązań[/popup_trigger]
[popup_trigger id=”2011″]TRANSPORT I MOBILNOŚĆ
rekomendacje[/popup_trigger]
[popup_trigger id=”2018″]MIESZKALNICTWO SPOŁECZNE
rekomendacje
[/popup_trigger]
12:15
12:30
[popup_trigger id=”1298″]KONGRES RUCHÓW MIEJSKICH
dyskusja [/popup_trigger]
Obiad
13:00
13:15[popup_trigger id=”1789″]Integracja i otwarte dane w mieście: stan obecny, potrzeby i perspektyw[/popup_trigger]
13:30[popup_trigger id=”1781″]ZIELEŃ MIEJSKA miejskie inspiracje[/popup_trigger][popup_trigger id=”1869″]MIASTO DLA WSZYSTKICH kalejdoskop[/popup_trigger][popup_trigger id=”1377″]UrbanLab
Sesja II[/popup_trigger]
[popup_trigger id=”1764″]WARSZTATY GIS
część I[/popup_trigger]
14:00
14:15
14:30[popup_trigger id=”2009″]Optymalizacja zarządzania rozwojem lokalnym –
stan obecny i perspektywy[/popup_trigger]
14:45
15:00[popup_trigger id=”2015″]KSZTAŁTOWANIE PRZESTRZENI
rekomendacje[/popup_trigger]
[popup_trigger id=”2020″]ŚRODOWISKO I ADAPATACJA DO ZMIAN KLIMATU
rekomendacje[/popup_trigger]

[popup_trigger id=”1791″]ELEKTROMOBILNOŚĆ – NCBR[/popup_trigger]
15:15
15:30[popup_trigger id=”1783″]REWITALIZACJA – CDR IRMIR [/popup_trigger][popup_trigger id=”1877″]MIESZKALNICTWO SPOŁECZNE
kalejdoskop[/popup_trigger]

[popup_trigger id=”1300″]KONGRES RUCHÓW MIEJSKICH
kalejdoskop[/popup_trigger]
URBAN LAB NETWORK (V4+)
sesja I
[popup_trigger id=”1764″]WARSZTATY GIS
część II[/popup_trigger]
15:45
16:00
16:15
16:30
16:45
17:00
17:15[popup_trigger id=”1185″]NOC WTOP[/popup_trigger]
17:30
17:45
18:00
18:15
19:00[popup_trigger id=”1150″]MIEJSKIE KINO DYSKUSYJNE[/popup_trigger]
20:00[popup_trigger id=”1812″]BANKIET [/popup_trigger]

Dzień 2
15 listopada

GodzinaGŁÓWNE SESJE TEMATYCZNEZAINSPIRUJ SIĘSESJE PARTNERSKIE
SCENA GŁÓWNASALA G1SALA G2MIEJSKIE INSPIRACJEKALEJDOSKOPDOBRE PRAKTYKISCENA PARTNERÓWSALA ASALA B
08:30REJESTRACJA
09:30[popup_trigger id=”1795″]WUF 2022 – Katowice – SZANSE I WYZWANIA[/popup_trigger]
09:45
10:00
10:30[popup_trigger id=”2047″]TRANSPORT I MOBILNOŚĆ
dyskusja[/popup_trigger]
[popup_trigger id=”2051″]MIESZKALNICTWO SPOŁECZNE
dyskusja[/popup_trigger]
[popup_trigger id=”1803″]CIRCULAR ECONOMY
miejskie inspiracje[/popup_trigger]
[popup_trigger id=”1880″]ŚRODOWISKO I ADAPTACJA DO ZMIAN KLIMATU
kalejdoskop[/popup_trigger]
[popup_trigger id=”2055″]URBACT
Europejska baza innowacji miejskich
[/popup_trigger]
[popup_trigger id=”1275″]FORUM MŁODYCH
Marudzę jak miastowa młodzież[/popup_trigger]
[popup_trigger id=”2293″]URBAN LAB NETWORK (V4+)
sesja II[/popup_trigger]
10:45
11:00[popup_trigger id=”2042″]NOWA KRAJOWA POLITYKA MIEJSKA
debata[/popup_trigger]
11:15
11:30
11:45
12:00[popup_trigger id=”2281″]Po prostu Zieleń
[/popup_trigger]
Obiad
12:15
12:30[popup_trigger id=”1807″]LOKALNI GOSPODARZE
miejskie inspiracje [/popup_trigger]
[popup_trigger id=”2057″]KATOWICE – OD TRANSFORMACJI DO WUF2022[/popup_trigger][popup_trigger id=”1602″]BURMISTRZ NOCNY[/popup_trigger]
12:45
13:00
13:15[popup_trigger id=”1797″]ZARZĄDZANIE I PLACEMAKING [/popup_trigger]
13:30[popup_trigger id=”2049″]KSZTAŁTOWANIE PRZESTRZENI
dyskusja[/popup_trigger]
13:45[popup_trigger id=”2053″]ŚRODOWISKO I ADAPTACJA DO ZMIAN KLIMATU
dyskusja[/popup_trigger]
14:00[popup_trigger id=”2061″]Human Smart Cities[/popup_trigger]
14:15[popup_trigger id=”1883″] TRANSPORT I MOBILNOŚĆ kalejdoskop [/popup_trigger]
[popup_trigger id=”1967″]BUDŻET OBYWATELSKI
zmiany w ustawie[/popup_trigger]
14:30[popup_trigger id=”2044″]UN-HABITAT
New Urban Policy – The Global Perspective[/popup_trigger]
14:45
15:00
15:15
15:30
15:45[popup_trigger id=”1800″]Sesja podsumowująca obrady i zakończenie Kongresu [/popup_trigger]
16:00
16:30
16:45
17:00
17:15

Dzień 3
16 listopada

WYCIECZKI STUDIALNE
KIELECKI PARK TECHNOLOGICZNY
nowe oblicze dzielnicy poprzemysłowej
GEOPARK KIELCE
Wykorzystanie potencjału endogenicznego miasta dla potrzeb edukacji i turystyki na przykładzie działalności Geoparku Kielce
MIESZKANIA CHRONIONE
ważne ogniwo miejskiego systemu wsparcia osób starszych w Kielcach