Ważne terminy

4.11 – 15.12.2020 —  zgłoszenia na warsztaty, networking sessions, kalejdoskopy

koniec listopada —  zgłoszenia na stoiska

11.01.2021 – 30.05.2021 —  rejestracja na Kongres (udział bierny)

11.01.2021 —  rozpoczęcie przyjmowania zgłoszeń na międzynarodową konferencję naukową (udział czynny)

11.01.2021 —  rozpoczęcie przyjmowania zgłoszeń na kalejdoskopy (udział czynny)

15.03.2021 — koniec nadsyłania konkursowych prac magisterskich/doktorskich

7-8.06.2021 – Kongres Polityki Miejskiej — konferencja i targi

9.06.2021 – Kongres Polityki Miejskiej – wycieczki studialne