Anna Kozioł-Słupska

Anna Kozioł-Słupska

Planistka i ekonomistka, od 2012 zatrudniona w Narodowym Instytucie Dziedzictwa, gdzie pełni funkcję kierownika Zespołu oraz głównego specjalisty ds. zarządzania dziedzictwem. Kierowała programami dotyczącymi roli gminy w zarządzaniu dziedzictwem i wykorzystywaniu potencjału dziedzictwa w rozwoju społeczno-gospodarczym oraz rewitalizacji, koordynowała projekty edukacyjne i społeczne mające na celu zwiększenie społecznego zaangażowania w ochronę dziedzictwa. Koordynatorka i ekspertka projektów, trenerka, autorka i redaktorka raportów i artykułów w wydawnictwach zbiorowych, m.in. Dziedzictwo obok Mnie – poradnik zarządzania dziedzictwem w gminach, Rozwój lokalny i strategiczne zarządzanie rozwojem gminy w oparciu o dziedzictwo kulturowe.