Potencjał dziedzictwa kulturowego w „zielonej” rewitalizacji miast

Gospodarz sesji: Narodowy Instytut Dziedzictwa

Nie „czy”, ale „dlaczego” w rewitalizacji tak ważne są zabytki i zieleń miejska. Zapraszamy na panel Narodowego Instytutu Dziedzictwa, na którym zaproszeni eksperci specjalizujący się w problematyce ochrony zabytków, rewitalizacji, zieleni miejskiej oraz mitygacji i adaptacji do zmian klimatu będą dyskutować o:
– potencjale zabytków w „zielonej” rewitalizacji miast,
– ochronie zabytków w procesie rewitalizacji i adaptacji miast do zmian klimatu,
– remontach i modernizacji obiektów zabytkowych w kontekście współczesnych wymogów nisko- i zeroemisyjności oraz uwarunkowań prawnych ich ochrony,
– retencji i roli zieleni (w tym zabytkowej) w miastach i dzielnicach historycznych jako odpowiedzi na potrzeby mieszkańców i wyzwania zmieniającego się klimatu.

Data: II dzień – 8 października 2024

Godzina: 11:30 – 13:00

Scena: Rewitalizacja

Sala: Synergia 1+2

Moderacja

Prelegenci