Jarosław Klaś

Jarosław Klaś

Kulturoznawca, badacz, animator i menedżer kultury. Dyrektor Ośrodka Kultury im. Cypriana Kamila Norwida w Krakowie oraz Zastępca Dyrektora Wydziału Kultury i Dziedzictwa Narodowego Urzędu Miasta Krakowa. Współpracuje z różnymi instytucjami kultury i organizacjami pozarządowymi – m.in. prowadząc badania, wykłady, warsztaty, spacery i webinaria oraz przygotowując opracowania nt. dziedzictwa kulturowego, a szczególnie Nowej Huty. Za pracę doktorską „Zarządzanie dziedzictwem kulturowym społeczności lokalnej – przypadek Nowej Huty” otrzymał liczne nagrody. Członek instytucji zajmujących się kulturą, w tym min. Instytutu Badań Organizacji Kultury – IBOK oraz Zespołu ds. Niematerialnego Dziedzictwa Krakowa. Prowadzi zajęcia z zakresu zarządzania kulturą, m.in. na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie i Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu.